کلیدواژه: حل مساله
تعداد اسناد علمی: 684
ابر کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (391)
کتاب (119)
مقاله کنفرانس (100)
مقاله نشریه (74)
محل نشر
پژوهش در برنامه ریزی درسی (9)
کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسیله (5)
سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نواوری ایران (4)
اموزش در علوم پزشکی (3)
اندیشه های تازه در علوم تربیتی (3)
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه (3)
اولین کنفرانس اموزش و کاربرد ریاضی (3)
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی (3)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (3)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (3)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات