کلیدواژه: حل مساله
تعداد اسناد علمی: 668
ابر کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (389)
کتاب (115)
مقاله کنفرانس (90)
مقاله نشریه (74)
محل نشر
پژوهش در برنامه ریزی درسی (9)
کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسیله (5)
سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نواوری ایران (4)
اموزش در علوم پزشکی (3)
اندیشه های تازه در علوم تربیتی (3)
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی (3)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (3)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (3)
افق دانش (2)
اندیشه های نوین تربیتی (2)
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات