کلیدواژه:

صمیمیت

تعداد اسناد علمی: 382

عاشق یعنی جدایی

نويسنده: گای کارنو ، مترجم: ناهید سپهرپور ، ويراستار: سهیلا رضایی ،
بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - 1396

عاشق یعنی جدایی: اگر کسی را واقعا دوست داری باید زودتر از او جدا شوید!

نويسنده: گای کارنو ، مترجم: ناهید سپهرپور ، ويراستار: سهیلا رضایی ،
بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - 1396

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر صمیمیت و شادی زناشویی زنان دچار افسردگی و تعارض زناشویی

استاد راهنما: مسعود فضیلت پور ، استاد مشاور: عباس رحمتی ، دانشجو: سیده معصومه حسینی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
ابر کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (198)
پایان‌نامه (89)
مقاله کنفرانس (67)
مقاله نشریه (28)
محل نشر
دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (4)
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (3)
اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (2)
اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده (2)
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی (2)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (2)
سومین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری (2)
مشاوره و روان درمانی خانواده (2)
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (2)
چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان (2)
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات