مقالات مشابه با مقاله: رابطه مهارت های ارتباطی و ویژگی های شخصیتی با رفتارهای منفی حل تعارض زنان و شوهران كرمانشاهی

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی با سبک های مدیریت تعارض

استاد راهنما: علی خالق خواه ، استاد مشاور: عادل زاهد بابلان ، دانشجو: حسینعلی ابراهیم پور ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی، خلاقیت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس

استاد راهنما: یحیی کاظمی ، استاد مشاور: ولی مهدی نژاد ، دانشجو: نجمه جلال زایی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

رابطه مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان پلیس

استاد راهنما: مژگان سپاه منصور ، استاد مشاور: محمود جمالی ، دانشجو: پروانه قهرمانی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: زنان پلیس
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات