مقالات مشابه با مقاله: اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر مدل روان شناسی كنترل درونی در افزایش رضایت زناشویی

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی در افزایش رضایت زناشویی

اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران - 1393

اثربخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر افزایش صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زوجین

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات