تمام نسخه های مقاله: بررسی تاثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل (5 نسخه)

بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل

کلیدواژه: Dual-career couples. ، Training relationship enhancement program ، Intimacy ، زوج‌های هر دو شاغل. ، آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط ، صمیمیت

بررسی تاثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل

نویسندگان: ، ، ،
کلیدواژه: Dual-career couples ، Training relationship enhancement program ، Intimacy ، زوج های هر دو شاغل ، آموزش برنامه غنی سازی ارتباط ، صمیمیت
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات