تاثیر بارگذاری دورهای بر مقاومت استاتیكی ماسهی لایدار

دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران - 1394
چکیده:
افزودن ريزدانهي غير خميري به ماسه، ميتواند رفتار آن را تا حد زيادي تغيير دهد. اين تغيير بيشتر به دليل تفاوت اندازهي دانههاي ماسه و ريزدانه است. تا كنون پژوهشهاي زيادي براي درك بهتر تاثير ريزدانهي غير خميري بر مقاومت استاتيكي و دورهاي ماسه انجام شده است كه در همهي آنها تلاش شده است تا مخلوط ماسه و ريزدانه تا حد امكان همگن باشد. اما اعمال بار دورهاي بر اين نوع خاكها، باعث ايجاد ناهمگوني در آنها ميشود و در صورتي كه خاك بر اثر اين نوع بارگذاري گسيخته نشود، رفتار استاتيكي آن نسبت به حالت پيش از بارگذاري تغيير خواهد كرد. نتايج نشان ميدهد كه در درصد ريزدانهي پايين، بارگذاري دورهاي با وجود آنكه در تنجشهاي كم باعث كاهش مقاومت زهكشينشده ميشود، اما تاثير چنداني بر مقاومت حالت پايدار خاك ندارد. با افزايش درصد ريزدانه، بارگذاري دورهاي باعث تغيير مقاومت هم در تنجشهاي كم و هم در حالت پايدار ميشود.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مقاله کنفرانس: مطالعه تأثیر نانورس بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار تنش کرنشی ماسه لای دارتحت بارگذاری استاتیکی

اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست - 1394

پایان نامه: تاثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول - 1395 - [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مقاله کنفرانس: تاثیر نرخ بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا

سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی - 1395

پایان نامه: بررسی تأثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن های با مقاومت بالا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر - 1395 - [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

پایان نامه: بررسی مقاومت ضربه ای بتن الیافی در بارگذاری شبه استاتیکی و دینامیکی

استاد راهنما: محمود نیلی ، استاد مشاور: محمد شوشتری ، علی علوی نیا ، دانشجو: امیرحسین قربان خانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات