برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاها

استاد راهنما: ، دانشجو: ، مجری: ،
پایان‌نامه: - - []
چکیده:
-1 هر چند که روش تضمینی امکان اجبار به اجرای عین تعهدات بایع منجر به مطلوبترین وضعیت بعد از عهدشکنی می‌شود و در صورت فراهم بودن شرایط، فشار لازم را برای اجرای تعهدات به بایع تحمیل می‌نماید لیکن استناد به این روش تضمینی وقت‌گیر بوده و در اثر تاخیر طولانی در حصول نتیجه، گاه آنچه بدست می‌آید ممکن است دیگر مطلوب نباشد. علیهذا اصرار قانونگذار در اجبار متعهدله (مشتری) برای استناد به این روش (به عنوان اصل اولیه)، کارآیی و سودمندی لازم را جهت حفظ حقوق مشتری در پی ندارد. بهتر آن بود که قانونگذار ما نیز همانند سیستم حقوق کنوانسیون استناد به این روش را اجباری نمی‌نمود و آن را هم‌ردیف سایر تضمینات برشمرده شدهء قانونی قرار می‌داد تا ابتکار عمل در دست مشتری قرار گیرد و او حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد، برای رفع ضرر ناشی از عهدشکنی بایع در توسل به هر یک از تضمینات مقرر مختار باشد. -2 در مورد ضمانت اجرای فسخ بیع، ایرادی که به قانون ما وارد است عدم تصریح به "تعذر تسلیم" به عنوان یکی از مهمترین اسباب فسخ مشتری است . هر چند این سبب با تحلیل و استدلال حقوقی قابل استنباط می‌باشد لیکن انتظار می‌رفت وقتی قانونگذار به خیار متروک و بی‌رنگ "مجلس " اشاره کرده، تصریح به تعذر تسلیم را میز در اولویت قرار می‌داد. ایراد دیگر، تنوع و تعدد موجبات فسخ مشتری است . برخلاف کنوانسیون که موجبات حق فسخ مشتری را تحت دو عنوان کلی "نقص اساسی" و "عدم تسلیم کالا" گنجانیده است ، قانون مدنی این اسباب را به تبعیت از منابع فقهی بر حسب نوع تخلف به ده قسم خیار تفکیک نموده و شرایط هر مورد را به طور مجزا بیان کرده است . عنصر مشترک همه این خیارات محرومیت مشتری از انتظاراتی است که از قرارداد بیع دارد. در قانون ما نیز می‌توان با مورد لحاظ قرار دادن همین عنصر مشترک حسب مورد اسباب حق فسخ مشتری را ذیل دو یا سه عنوان کلی بیان نمود تا اصل "ایجاز" و "کمال" و "کلیت " متن قانون، فدای تبعیت بی‌قید و شرط از منابع فقهی نگردد. -3 روش تضمینی تعلیق اجرای تعهدات توسط مشتری که در سیستم حقوق کنوانسیون پذیرفته شده است همانند حق فسخ ناشی از تقابل دو عوض معامله و همبستگی فیمابین آنهاست که ایفای یکی، ایفای متقابل را می‌طلبد. زمانی که احتمال دارد طرف دیگر در شرف نقض قرارداد باشد عدالت معاوضی حکم می‌کند که درست نیست از طرف مقابل خواسته شود به اجرای تعهد خود که بالاخره موجب ورود ضرر و زیانهای غیرقابل جبران به وی می‌شود، ادامه دهد. -4 در خصوص حق مطالبه جبران خسارات مشتری، علیرغم اینکه تعیین زمانی که ملاک ارزیابی خسارت خواهد بود حائز اهمیت زیادی است (به ویژه در شرایط اقتصادی و تورم حاکم که مرتبا منجر به تغییر قیمت اشیا و خدمات می‌شود) معیار زمانی برای ارزیابی خسارت در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است و در هر دعوی خسارتی دادرس با استنباط خود یکی از معیارهای زمان وقوع خسارت و زمان صدورت حکم را جهت تعیین میزان خسارت به کار می‌برد و رویه متداول فعلی دادگاهها نیز تعیین خسارت بر مبنای قیمت زمان صدور حکم (زمان معاینه و اظهارنظر کارشناسی) است .

مطالعه تطبیقی تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نویسنده: آمنه رییس پور ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران - 1397

تعهدات بایع بعد از تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

استاد راهنما: اسماعیل عباسی ، دانشجو: نرجس دقیقی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه بیع کالاها و تعهدات بایع و مشتری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

تعهدات فروشنده در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی

دانشجو: رجبعلی عسکری ، استاد راهنما: حسین مهرپورمحمدآبادی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - 1375 - [کارشناسی ارشد]

راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و مقایسه آن با حقوق ایران

دانشجو: علی حسن پورمافی ، استاد راهنما: مهدی شهیدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1373 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات