برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

تحلیل لرزه ای تونل انتقال آب به روش کوپل المان های محدود و نامحدود

دانشجو: ، استاد راهنما: ،
پایان‌نامه: - - []
چکیده:
دراین تحقیق با استفاده از تکنیک یاد شده پاسخ لرزه ای یک تونل تحت فشار نمونه ساخته شده در کشور تحت اثر فرکانسهای مختلف امواج مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج بدست آمده با نرم افزار تجاری و معروف ‏‎ANSYS 5.6‎‏ مقایسه می شود . نتایج نشان می دهند که در نرم افزارهای تجاری موجود استفاده از مدل فنر-دمپر برای مدلسازی قلمروی دور به روش مرسوم پاسخ مطلوبی را بدست نمی دهد در حالیکه تکنیک جدید کوپل المانهای محدود و نامحدود نتایج دقیقتر و مطلوبتری را ارائه می دهد . ابزار اصلی مورد استفاده دراین مطالعه یک نرم افزار نسبتا کارآمد اجزای محدود می باشد که مناسب تحلیل دینامیکی سازه های ژئوتکنیکی منجمله تونلها است .

کاربرد المان محدود در تحلیل لرزه ای اندرکنش آب - سد

استاد راهنما: امیر هوشنگ اخویسی ، دانشجو: محمد ملکشاهی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده فنی و مهندسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل مسأله مقدار مرزی بوسیله كوپل روش بدون المان با روش المان محدود

مقاله کنفرانس: شانزدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك - 1387

تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN

مقاله نشریه: دانشكده فنی دانشگاه تهران »   (پياپي 83)، ارديبهشت 1383  شماره1
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات