برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
بررسی محور هیپوفیز هیپوتالاموس در بیمار مبتلا به سندرم لارنس مون باردت بیدل

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1357 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
چکیده ندارد.

شرح چند مورد بیمار مبتلا به سندرم لورنس مون بارده بیدل

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1341 - [کارشناسی ارشد]

پیوند كلیه بدون دیالیز قبلی در یك بیمار مبتلا به سندرم باردت بیدل

مقاله نشریه: غدد درون ریز و متابولیسم ایران »   (پياپي 24)، زمستان 1383  شماره4

گزارش چهار مورد سندرم لورنس مون، باردت ، بیدل در فرزندان یک خانواده

دانشجو: شایسته طهماسبی ، استاد راهنما: شهرام مدنی ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان - 1375 - [پایان نامه دکترا]

سندرم لورنس مون بیدل

دانشجو: بیوک بارز ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1348 - [پایان نامه دکترا]

گزارش یك مورد سندرم باردت بیدل

مقاله نشریه: یافته »   (پياپي 32)، تابستان 1386  شماره2

نارسایی انتهایی مزمن كلیه در سندرم باردت - بیدل (یك مورد نادر)

مقاله نشریه: مجله علمی پزشكی جندی شاپور » آذر ماه 1382  شماره38

كيس پپتين: تنظيم كننده كليدي محور هيپوتالاموس-هيپوفيز-غدد جنسي

مقاله نشریه: دانشگاه علوم پزشكی بابل » (پياپي 127)، فروردين 1397 شماره4
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات