برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

دانشجو: ، استاد مشاور: ، استاد راهنما: ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
چکیده ندارد.

وضعیت حقوقی مزدور در نظام حقوق بین الملل

دانشجو: وحیده رحمانی ، استاد مشاور: علی هنجنی ، استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1387 - [کارشناسی ارشد]

مبانی حقوقی صلح عادلانه در نظام حقوق بین الملل معاصر (بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل)

استاد راهنما: محمدجواد جاوید ، استاد مشاور: بیژن عباسی ، دانشجو: علیرضا عباسی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

چالش های حقوقی جرایم سایبری در نظام حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران

نویسنده: رضا صبح خیز ،
مقاله نشریه: پژوهش های اطلاعاتی و جنایی » (پياپي 39)، پاييز 1394 شماره3

شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق - 1394

حقوق شهروندي در نظام حقوق بين الملل

نویسنده: زهرا جوانمردي ،
مقاله نشریه: مطالعات حقوق شهروندي » زمستان 1396 شماره5

مبانی و کارکردهای اصول کلی حقوقی در نظام حقوق بین الملل

استاد راهنما: محمدعلی صلح چی ، استاد مشاور: سید قاسم زمانی ، دانشجو: فرشید حمیدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

وحدت نظام حقوق بین الملل

دانشجو: ارامش شهبازی ، استاد مشاور: همایون حبیبی ، استاد راهنما: سید قاسم زمانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - 1388 - [پایان نامه دکترا]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات