برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
چکیده ندارد.

وضعیت حقوقی مزدور در نظام حقوق بین الملل

دانشجو: وحیده رحمانی ، استاد مشاور: علی هنجنی ، استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1387 - [کارشناسی ارشد]

مبانی حقوقی صلح عادلانه در نظام حقوق بین الملل معاصر (بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل)

دانشجو: علیرضا عباسی ، استاد مشاور: بیژن عباسی ، استاد راهنما: محمدجواد جاوید ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

چالش های حقوقی جرایم سایبری در نظام حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران

نویسنده: رضا صبح خیز ،
مقاله نشریه: پژوهش های اطلاعاتی و جنایی » (پياپي 39)، پاييز 1394 شماره3

شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق - 1394

مبانی و کارکردهای اصول کلی حقوقی در نظام حقوق بین الملل

دانشجو: فرشید حمیدی ، استاد مشاور: سید قاسم زمانی ، استاد راهنما: محمدعلی صلح چی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

وحدت نظام حقوق بین الملل

استاد راهنما: سید قاسم زمانی ، استاد مشاور: همایون حبیبی ، دانشجو: ارامش شهبازی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - 1388 - [پایان نامه دکترا]

حقوق بین الملل و ساختن جزایر مصنوعی در خلیج فارس

نویسنده: دكترعلی امیدی ،
مقاله نشریه: اطلاعات سیاسی - اقتصادی »   (پياپي 238)، خرداد و تير 1386  شماره9-10
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات