برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

تحلیل حقوقی امنیت انرژی تحت معاهده منشور انرژی با ارجاعی به نظام سازمان تجارت جهانی

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
چکیده ندارد.

بررسی نظام حقوقی سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی

دانشجو: محمد صالح عطار ، استاد مشاور: حسن سواری ، استاد راهنما: محمود رضا فیروزمند ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

نتایج الحاق ایران به معاهده منشور انرژی "بررسی حقوقی"

استاد راهنما: اصغر هندی ، دانشجو: سمانه جزینی درچه ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1388 - [کارشناسی ارشد]

نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی (WTO)

مقاله نشریه: تحقیقات حقوقی » سال 1382 - شماره 37

بررسی جنبه های حقوقی آزادسازی تجارت انرژی (نفت و گاز) در معاهده منشور انرژی

استاد راهنما: قاسم شفیعی ، استاد مشاور: عباس هاشمی ، دانشجو: محمدعلی پیلتن ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

جوانب الحاق ایران به معاهده منشور انرژی

دانشجو: محمدرضا ملکی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1387 - [کارشناسی ارشد]

آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر نظام بانکی

دانشجو: میلاد میرزایی ، استاد راهنما: فیصل عامری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تجارت خدمات آموزش عالی در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت (wto)

دانشجو: سیده زهرا سعادتی ، استاد مشاور: مصطفی فضایلی ، استاد راهنما: محمد حبیبی مجنده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق - 1391 - [کارشناسی ارشد]

رژیم حقوقی حل و فصل اختلافات تحت معاهده منشور انرژی با تاکید بر اختلافات ناشی از سرمایه گذاری

استاد راهنما: لعیا جنیدی ، استاد مشاور: محسن صادقی ، دانشجو: اسماعیل کریمیان جزی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات