مقاله نشریه
بیع فرانسوی پشت صورتك ایرانی

نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » 2014  شماره1
چکیده:
اين مقاله به معرفي و نقد اثري در زمينه حقوق تطبيقي مي پردازد. كتاب بررسي تطبيقي عقد بيع در قانون مدني فرانسه و حقوق ايران كه دو نفر از اساتيد محترم دانشگاه آن را تحرير كرده اند در تلاش است چهره اي از بيع در حقوق فرانسه را در مقايسه با حقوق ايران به مخاطب معرفي كند. شيوه نويسندگان اثر تا حدي بي سابقه است و آنان در ارائه مطالب، ترتيب قانون مدني فرانسه را پيش نظر است. در نقد اين اثر كوشيده ايم تا كاستي هاي آن را در سه محور 1. نقايص ساختاري؛ 2. ضعف هاي محتوايي؛ و 3. ايرادات شكلي را بررسي كنيم كه در آن ميان، مسائلي همچون انتقادات مربوط به متدولوژي و روش تحقيق، اعتماد بر منابع دست دوم، اشتباهات ترجمه و مشكلات درباره شرح و تفسير مواد قانون فرانسه از اهميت افزون تري برخوردارند. گفتني است كه در آغاز بخش هاي مختلف اثر معرفي شده است.

کليدواژگان: بيع، بيع تطبيقي، بيع فرانسوي، قانون مدني فرانسه، بيع در حقوق ايران، نقد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه بيع فرانسوي پشت صورتك ايراني

نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » ، 2014  شماره1
کلیدواژه: بيع ، نقد ، قانون مدني فرانسه ، بيع تطبيقي ، بيع فرانسوي ، بيع در حقوق ايران

مقاله نشریه بیع فرانسوی پشت صورتک ایرانی

نشریه فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق » 1-(1394)
کلیدواژه: بیع ، بیع تطبیقی ، بیع فرانسوی ، قانون مدنی فرانسه ، بیع در حقوق ایران ، نقد.

صورتک

نويسنده: باقر طلوعی ،
کتاب: نگین - 1377

صورتك

مقاله نشریه: زائر »   (پياپي 172)، فروردين 1388  شماره1

صورتك

مقاله نشریه: موفقیت » نيمه اول بهمن 1388  شماره182

صورتك ها

مقاله نشریه: هنر و رایانه » تير و مرداد 1384  شماره13

شمع صورتك

مقاله نشریه: بانو » آبان 1389  شماره25

صنعت فرانسوی و بازار ایرانی

مقاله نشریه: نساجی امروز » خرداد 1384  شماره37
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات