برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

کارویژه نظارتی مجلس در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
چکیده ندارد.

نقش وجایگاه شورای دستگاههای نظارتی واعضاءتشکیل دهنده آن در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی - 1395

وظیفه‌ی نظارتی مجلس خبرگان

دانشجو: صفورا تهمتنی ، استاد مشاور: نادر مردانی ، محمد امامی ، استاد راهنما: هادی صادقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - 1385 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت حقوقی وصیت در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

تكلیف خطیر؛ جایگاه و كارویژه های مجلس خبرگان رهبری

مقاله نشریه: برهان اندیشه » اسفند 1394 شماره3

دلالی در نظام حقوقی ایران

دانشجو: ایرج امیدفر ، استاد راهنما: سید محمد طباطبایی نژاد ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]

اعسار در نظام حقوقی ایران

نویسنده: سعید توكلی ،
مقاله نشریه: دادرسی » مرداد و شهريور 1386  شماره63

رشوه در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: تعالی حقوق » بهمن و اسفند 1390  شماره8-9

عرف در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

بررسي وضعيت حقوقي بيگانگان در نظام حقوقي ايران

نویسنده: زينب ايماني ،
مقاله نشریه: اندیشمندان حقوق » بهار 1396 شماره12
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات