برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
بررسی وضعیت حقوقی مهریه‌های غیر مقدورالتسلیم در حقوق ایران

دانشجو: ، استاد مشاور: ، استاد راهنما: ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1389 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مهریه
چکیده:
توافق بر تعیین مهر، توافقی است تبعی و پیوستگی آن با عقد نکاح از رابطه شرط و عقد نیز کمرنگ تر است. زیرا نه خود عقد و نه التزام به آن بر حسب انشا وابسته به پرداخت مهر نیست. با توجه به اینکه مهریه در زمره حقوق خاصه زوجه به شمار آمده و نقش بسزایی در روابط زوجین ایفا می کند و نظر به اینکه یکی از مشکلات اساسی مرتبط با مهر، غیر مقدور التسلیم بودن مهریه های تعیینی می باشد ، لذا بررسی اینکه آیا وجود قدرت وتوانایی زوج در تعیین مهر می تواند از جمله شرایط صحی مهر باشد یا نه بسیار مهم جلوه می کند. دراین پژوهش به دنبال اثبات این امر می باشیم که قدرت بر تسلیم از شرایط عمومی قراردادهاست و تفاوتی در این زمینه میان عقود اصلی و قراردادهای تبعی مثل شرط ضمن عقد و مهر وجود ندارد.

بررسی وضعیت حقوقی فرزند نامشروع در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

بررسی وضعیت حقوقی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس - 1391

بررسی وضعیت حقوقی افراد مشکوک التابعیت در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

بررسی وضعیت حقوقی فرزندخواندگی در حقوق اسلام و ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی - 1395

بررسی وضعیت حقوقی قائم مقام تجارتی در حقوق ایران

دانشجو: میترا میرهاشمی ، استاد مشاور: سید الهام الدین شریفی ، استاد راهنما: ربیعا اسکینی ،
پایان‌نامه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

وضعیت حقوقی ضمانت (گارانتی) کالا در حقوق ایران

استاد راهنما: محمد باقر عامری نیا ، دانشجو: حسن رضوانی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

وضعیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

حقوق غیر مالی زوجین در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: راحله سید مرتضی حسینی ، استاد مشاور: سید علی خزائی ، دانشجو: زهرا کرمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق بین المل خصوصی ایران

دانشجو: محمد هادی علایی ، استاد مشاور: سیروس حیدری ، محمد امامی ، استاد راهنما: نادر مردانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در حقوق ایران و فقه امامیه

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات