مقاله نشریه
حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها

نویسنده: ،
نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » 2014  شماره1
کلیدواژه: بیع ، سهام ، بورس ، سهم ، مبانی حقوقی
چکیده:
در اين مقاله كتاب مباني حقوقي بيع سهام در بورس اثر مريم ابراهيمي با درنظرگرفتن اين شاخص ها نقد و ارزيابي شده است: - ميزان توجه و تسلط نويسنده به سيستم مكانيزه معاملات سهام در بورس؛ - توجه نويسنده به تلاقي حقوق عمومي و حقوق خصوصي كه ديگر وجه تمايز معاملات بورسي است؛ - توجه به ارزيابي حوزه نفوذ قوانين و مقررات؛ زيرا علي الاصول، همه اشخاص مخاطب قانون هستند، اما مقررات مادون قانون از چنين نفوذي برخوردار نبوده، صلاحيت ايجاد حق و تكليف براي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي را ندارد؛ - قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، قواعد خاصي را براي معامله سهام وضع كرده اند. اين قواعد علي الاصول بر معامله سهام در بورس نيز حاكم هستند، مگر اينكه دليل قطعي بر مستثنابودن معامله در بورس داشته باشيم. توجه نويسنده به اين واقعيت نيز بايد بررسي شود؛ - توجه به ارتباط عقود معين قانون مدني با معامله سهام در بورس نيز ازجمله الزامات اين تحقيق و ازجمله شاخص هاي ارزيابي است. متصل كردن بيع سهام به بيع قانون مدني نتايجي در پي دارد كه لزوماً مثبت و كارآمد نيستند؛ كمااينكه قطع ارتباط اين دو و اعتقاد به نامعين بودن بيع سهام نيز خالي از مخاطره نيست.

کليدواژگان: بورس، مباني حقوقي، بيع، سهم، سهام
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها

نویسنده: كورش كاوياني ،
نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » ، 2014  شماره1
کلیدواژه: بيع ، سهام ، بورس ، سهم ، مباني حقوقي

مقاله نشریه حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها

نشریه فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق » 1-(1394)
کلیدواژه: بورس ، مبانی حقوقی ، بیع ، سهم ، سهام. ، بورس ، مبانی حقوقی ، بیع ، سهم ، سهام.

سخت افزارها و نرم افزارها ICT

مقاله نشریه: پیام ارتباطات » بهمن و اسفند ماه 1380  شماره23

نقش نرم افزارها در جنگ نرم

مقاله نشریه: ره آورد نور »   (پياپي 49)، پاييز 1389  شماره32

معرفی نرم افزارها

نویسنده: فشاركی زاده ،
مقاله نشریه: اینترنت » خرداد 1382  شماره1

معرفی نرم افزارها

مقاله نشریه: رشد آموزش معارف اسلامی » بهار 1393  شماره92

ابر نرم افزارها

مقاله نشریه: علم الكترونیك و كامپیوتر » آبان 1391  شماره408

معرفی نرم افزارها

مقاله نشریه: پردازشگر » دي 1386  شماره50

معرفی نرم افزارها

مقاله نشریه: كامپوزیت » بهار 1382  شماره9

معرفی نرم افزارها

مقاله نشریه: فیلم نگار » مهر 1386  شماره61

ضرورت تست نرم افزارها و شیوه های تست نرم افزارها

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - 1395

نصب نرم افزارها در اوبونتو

مقاله نشریه: رایانه خبر » اسفند 1392  شماره94
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات