برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

سلطنت های متقارن و متناوب در سلسله اشکانی

دانشجو: ، استاد مشاور: ، استاد راهنما: ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: اشکانیان ، مهستان ، مغان ، سکه
چکیده:
موضوع مورد بررسی در این پژوهش سلطنت های متقارن و متناوب در سلسله اشکانی است.سلطنت های متقارن؛منظور از این واژه سلطنت چند شاه با یکدیگر و منظور از سلطنت های متناوب:سلطنت شاهانی است که مدتی از سلطنت فاصله گرفته و دوباره به سلطنت باز می گردند این شاهان به طور کل خود را شاهنشاه می نامند و بر روی سکه های این شاهان واژه شاهنشاه دیده می شود.در چهار دلیل کلی علل به وجود آمدن این نوع سلطنت ها که در پایان نیز منجر به انحطاط سلسله اشکانی و همچنین باعث روی کار آمدن سلسله ساسانی می شوند را می توان این عوامل دانست:1-ضعف در قدرت شاه و دخالت بیگانگان و قوم مادر(پارت)2-اداره کشور به صورت ملوک الطوایف3-نداشتن دین واحد و سیاست تسلمح وتساهل و نارضایتی مغان4-مجلس مهستان،مجلس بزرگان و خاندان های ذی نفوذ است این چهار دلیل بخش های جزئی تری را در زیر مجموعه خود قرار می دهند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت

ارمنیان و سلسله اشكانی پارت ها

نویسنده: آرپی مانوكیان ،
مقاله نشریه: پیمان » بهار 1387  شماره43

گراف جابه جایی وابسته به گروه های متقارن و متناوب

دانشجو: محبوبه نصیری ، استاد مشاور: فریدون رهبرنیا ، استاد راهنما: احمد عرفانیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم ریاضی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه ی زیورآلات پادشاهان سلسله های هخامنشی، اشکانی و ساسانی

دانشجو: نگار زجاجی ، استاد راهنما: ابولقاسم دادور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر - 1390 - [کارشناسی ارشد]

سلسله مراتب و ارتباط فضایی محوطه های اشكانی دشت سیستان

مقاله نشریه: مطالعات باستان شناسی »   (پياپي 8)، زمستان 1392  شماره2

بررسی P-پایداری در روش های چندگامی خطی متقارن برای حل عددی مسائل اولیه متناوب

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذرباییجان شرقی - دانشگاه پیام نور مرکز تبریز - دانشکده علوم - 1386 - [کارشناسی ارشد]

سكه های اشكانی

مقاله نشریه: كتاب ماه هنر » شماره77-78

دوره های اشكانی و ساسانی

مقاله نشریه: اندیشمند » دي 1390  شماره33

خودریختی های ساختارهای حلقوی متقارن و متقارن مضاعف

استاد راهنما: سید قهرمان طاهریان ، استاد مشاور: امیر هاشمی ، دانشجو: سجاد محسنی تکلو ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده ریاضی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات