برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
حل مسائل سهموی معکوس با استفتده از الگوریتم PSO

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پایه دامغان - دانشکده علوم پایه دامغان - 1392 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
‏دستاورد‎‎ اصلی این پایان‌نامه مطالعه‌ی مسأله‌ی هدایت گرمایی معکوس در حل مسأله‌ی یک بعدی می‌باشد. مسائل هدایت گرمایی معکوس یک نمونه بارز از مسائلی هستند که چندین پارامتر مجهول از جمله منابع گرمایی ساکن و متحرک‏، شرایط اولیه‏، شرایط مرزی و ... همزمان قابل تخمین می‌باشد. در این پایان‌نامه‏، به محاسبه‌ی شرایط مرزی می‌پردازیم.‎\\‎‏‎ ابتدا مفاهیم اساسی معادلات با مشتقات جزئی ارائه می‌شود‏، سپس مسائل هدایت گرمایی معکوس و مثالهایی از کاربرد این مسائل مطرح می‌گردد و در فصل سوم روشهای حل مسائل هدایت گرمایی مستقیم ‏بحث خواهد شد و در فصل چهارم به معرفی الگوریتم ‎$ ‎PSO‎ $‎‏ و کاربرد این الگوریتم در حل مسائل هدایت گرمایی معکوس پرداخته می‌شود و نهایتاً‎ در فصل پنجم‏، چند مسأله‌ی هدایت گرمایی معکوس با شرایط مرزی مجهول با روش پیشنهادی فصل چهارم حل می‌شود که نتایج به دست آمده نشان ‌می‌دهد این الگوریتم راه‌حل مناسبی برای حل همچین مسائلی است.

حل مسائل سهموی معکوس با استفاده از الگوریتم ABC

پدیدآور: آزاده فسنقری ، استاد مشاور: علی عباسی ملائی ، استاد راهنما: رضا پورقلی ، هاشم طبسی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پایه دامغان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر - 1393 - [کارشناسی ارشد]

حل مسائل سهموی معکوس با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA )

دانشجو: سمانه عاشوری ، استاد مشاور: حسن دانا ، استاد راهنما: سیدهاشم طبسی ، رضا پورقلی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پایه دامغان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر - 1394 - [کارشناسی ارشد]

حل مسائل معکوس سهموی با استفاده از توابع سینک

دانشجو: سامان سکاکی ، استاد مشاور: فریده قریشی ، استاد راهنما: علی ذاکری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده ریاضی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

حل مسائل سهموی تصادفی معکوس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه دامغان - دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر - 1396 - [کارشناسی ارشد]

روشهای عددی برای حل مسائل معکوس سهموی

استاد راهنما: مجتبی رنجبر ، استاد مشاور: مهرداد لکستانی ، دانشجو: هادی علیاری ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده علوم پایه - 1390 - [کارشناسی ارشد]

روش لاینز برای حل مسائل معکوس سهموی

دانشجو: سمیرا معتمدی ، استاد راهنما: رضا پور‌قلی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پایه دامغان - 1390 - [کارشناسی ارشد]

حل مسائل سهموی معکوس غیرخطی با روش های عددی

دانشجو: اکرم سعیدی ، استاد راهنما: رضا پورقلی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه دامغان - 1395 - [دکترای تخصصی]

حل عددی برخی مسائل سهموی معکوس با پارامترهای مجهول

دانشجو: الهام فیضی ، استاد مشاور: داریوش بهمردی ، استاد راهنما: علی مردان شاهرضایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه - 1390 - [کارشناسی ارشد]

روش اسپلاین برای حل برخی مسائل معکوس سهموی

دانشجو: مینا صوفی ، استاد راهنما: رضا پورقلی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پایه دامغان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر - 1392 - [کارشناسی ارشد]

برخی رویکردهای عددی برای حل برخی مسائل معکوس سهموی

دانشجو: اعظم کرمی ، استاد مشاور: باقر کرامتی ، استاد راهنما: جواد دمیرچی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم ریاضی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات