برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
حل مسایل انتقال حرارت معکوس با استفاده از روش میزان متغیر ‏‎(varibale metric method)‎‏

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1384 - [پایان نامه دکترا]
چکیده:
چکیده ندارد.

حل مسائل انتقال حرارت رسانایی غیر فوریه معکوس با استفاده از روش گرادیان مزدوج و الگوریتم ژنتیک

استاد راهنما: حسین احمدی کیا ، دانشجو: عارف پور محمدی فلاح ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

روش انتگرال کرانه ای برای حل برخی مسائل معکوس معادله انتقال حرارت

استاد راهنما: علی مردان شاه رضائی ، دانشجو: سحر بیات ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده ریاضی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

استفاده از روش متریک متغیر برای حل مسائل معکوس حرارتی در انجماد فلزات

استاد راهنما: محمدجواد مغربی ، استاد مشاور: علی عباس نژاد ، دانشجو: مهدی جلوه قاضیانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - 1389 - [کارشناسی ارشد]

یک روش تکرار برای حل مسئله معکوس انتقال حرارت

استاد راهنما: عبدالله شیدفر ، دانشجو: مجتبی صامت ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1373 - [کارشناسی ارشد]

حل مسائل هدایت گرمایی معکوس با استفاده از روش سینک

استاد راهنما: رضا پورقلی ، دانشجو: سیده طاهره هولاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پایه دامغان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر - 1391 - [کارشناسی ارشد]

حل مسائل انتقال حرارت تابشی معکوس در محیط های غیر خاکستری

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1392 - [پایان نامه دکترا]

مقایسه روشهای حل PSO, BFGS, FFM و ژنتیک درحل مسایل انتقال حرارت معکوس از روش Tikhonov

مقاله کنفرانس: همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات