برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
تحلیل عددی جریان هوای ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی

دانشجو: ، استاد راهنما: ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1375 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
در این مجموعه ساختار جریانهای موجود در داخل سیلندر یک موتور احتراق داخلی در حالت دوبعدی(جریان با تقارن محوری) با استفاده از شبیه‌سازی عددی بررسی گردیده است . برای این منظور از دو الگوریتم عددی پیزو و سیمپل استفاده شده است . بدین ترتیب در ابتدا معادلات حاکم بر جریان با استفاده از تکنیک حجمهای محدود منفصل گردیده سپس بطور جداگانه با استفاده از الگوریتم‌های پیزو و سیمپل و بکارگیری مدل توربولانس K-E در طی فرایندهای مکش و تراکم حل گردیده‌اند. در ادامه نتایج بدست آمده بررسی و عملکرد کلی دو الگوریتم یاد شده بطور کامل با یکدیگر مقایسه گردیده است . علاوه بر این اثرات وجود کاسه پیستون و کاسه سرسیلندر بر میدان جریان داخل سیلندر نیز با استفاده از این دو الگوریتم بررسی و نتایج مربوطه ارائه گردیده است .

حل عددی جریان هوای ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل توربولانس ‏‎ASM‎‏

دانشجو: ابراهیم فلاح ، استاد راهنما: حسن خالقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1380 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی گردابه بزرگ جریان ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی

مقاله کنفرانس: نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز - 1394

شبی هسازی گردابه بزرگ جریان ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی

مقاله کنفرانس: دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز - 1396

تحلیل عددی جریان سیال ورودی به موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی

استاد راهنما: حسن خالقی ، دانشجو: صفرعلی خطیر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1380 - [کارشناسی ارشد]

حل عددی جریان درون سیلندر موتورهای احتراق داخلی اشتعال جرقه ای

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1362 - [کارشناسی ارشد]

بررسی جریان ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل توربولانسی گردابه بزرگ

دانشجو: محمد خرم دل ، استاد راهنما: حسن خالقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مکانیک - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل جریان در منیفولد ورودی موتورهای احتراق درونی چهارزمانه

استاد راهنما: مصطفی حسینعلی پور ، دانشجو: روزبه شفقت ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1380 - [کارشناسی ارشد]

مدلسازی عددی احتراق اسپری در موتورهای احتراق داخلی

دانشجو: محمد حسینی ، استاد راهنما: حسن خالقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1381 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تجربی چرخش جریان هوای ورودی به سیلندر

دانشجو: حسن مهری دهنوی ، استاد مشاور: علی ملکی ، استاد راهنما: شاهین بشارتی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده کشاورزی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات