برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

لکس پترولیا

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [پایان نامه دکترا]
چکیده:
قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در یکصد سال گذشته همواره محل چالش بوده و در عین حال دستخوش تحولات بسیاری بوده اند. علیرغم مالکیت عمومی بر این منابع، ضرورتهای تکنولوژیک و همچنین مشکلات مالی باعث گردیده اند دولتها منافع نفت و گاز جهت انجام امور اکتشاف و استخراج نیازمند مشارکت سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای بزرگ نفتی باشند. پرسشی که در این میان مطرح می گردد این است که این قراردادها در کدامین نظام حقوقی شکل می گیرند و تابع چه قواعدی هستند؟ بررسی آرای داوری نفتی نشان می دهد هر چند در زمان تنظیم این قراردادها در بسیاری از موارد طرفین دست به انتخاب شئون حاکم خاصی می زنند، ولی داوران در زمان رسیدگی به اختلافات ناشی از این قراردادهای تجاری بین المللی این قراردادها را زیر مجموعه قواعد تجاری بین المللی (لکس مرکاتوریا) می دانند.

لكس دروینسكی

مقاله نشریه: نشان » تابستان 1388  شماره20

لکس مرچنت

مقاله کنفرانس: کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی - 1394

تعمیم قضیه لکس - میلگرام

دانشجو: زهرا پورفریدونی ، استاد راهنما: محمد صال مصلحیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ریاضی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

آزمایش فنی «فولكس پاساتW8» و «لكس GS430»

مقاله نشریه: ماشین »   (پياپي 240)، دي‌ماه 1381  شماره4

گفت و گو اب اولگا لكس، مشاور فیلمنامه

مقاله نشریه: فیلم نگار » تير 1394 شماره151

چند گسترش از قضیه‌ی لکس-میلگرام با کاربردهایی در معادلات دیفرانسیل

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده علوم پایه - 1390 - [کارشناسی ارشد]

مقایسه بی ام و سری 7 با لكس ls و مرسدس s كلاس

مقاله نشریه: ماشین »   (پياپي 312)، دي 1387  شماره4

حل عددی مدل انتشار امواج صوتی-گرانشی غیرخطی در جو با روش لکس-وندروف

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده علوم پایه - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه محاسباتی تشکیل کم÷لکس های دی گلیکول آمیدی و مالونامیدی با کاتیون سه ظرفیتی لانتانیوم

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات