برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

مطالعه قراردادهای ساخت، بهره برداری وانتقال (BOT) در نظام حقوقی ایران با تاکید بر پیش نویس قانون (BOT)

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
موضوع پایان نامه حاضر مطالعه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (بی ا تی)در نظام حقوقی ایران با تاکید بر پیش نویس قانون (بی ا تی) است.

بررسی فقهی قراردادهای ساخت ،بهره برداری ،انتقال (BOT (

استاد راهنما: علی علی آبادی ، استاد مشاور: عابدین مومنی ، دانشجو: وحیده دهقان ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - 1391 - [کارشناسی ارشد]

نگاهی فراگیر و همه جانبه به قراردادهای BOT (ساخت،بهره برداری،انتقال)

مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم - 1396

مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: مطالعات بین المللی » شماره2

مطالعه ی تطبیقی جنبه های حقوقی قراردادهای ساخت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

پایان‌نامه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی ایران

استاد راهنما: عباس تدینی ، دانشجو: عباس شهروان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - 1375 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات