برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

چالش های فقهی اجرایی شدن عقود در بانکداری اسلامی با مطالعه موردی مضاربه و جعاله

دانشجو: ، استاد مشاور: ، ، استاد راهنما: ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [دکترای تخصصی]
چکیده:
بانکداری اسلامی از مهم ترین دغدغه های محققین اقتصاد اسلامی است. در این موضوع سالهاست که اندیشمندان اسلامی در حال تحقیق و بررسی هستند و دستاوردهای خوبی نیز بدست آورده اند از جمله ی آنها می تواند به قانون بانکداری اسلامی در ایران اشاره نمود این قانون گرچه در ناحیه تقنین ارزشمند بوده اما قراردادهایی که برای اجرای آن تنظیم گردیده است خالی از اشکال نمی باشد در این تحقیق با محوریت مضاربه و جعاله به بررسی این چالشها در مرحله ی اجرای آنها پرداخته است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

جعاله یکی از عقود بانکداری اسلامی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین - 1394

بررسی فقهی-حقوقی مضاربه در بانکداری اسلامی

استاد راهنما: حسین ایمانی ، استاد مشاور: مصطفی السان ، دانشجو: سیده پروانه قبادی ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات - 1399 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی – حقوقی عقود بانکی جعاله، مضاربه و مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران

استاد راهنما: خسرو مومنی ، استاد مشاور: حمید مسجدسرایی ، دانشجو: مهدیه کلویی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

نقدی بر عقود مضاربه بانکی با رویکرد فقهی- حقوقی

نویسنده: علی رضائی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس بین المللی بورس، بانک، بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت) - 1394

جعاله در نظام بانكداری اسلامی

نویسنده: مریم نقدی ،
مقاله نشریه: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی »   (پياپي 24)، تابستان 1390  شماره2

بررسی مبانی فقهی عقد مضاربه و آثار حقوقی آن در بانکداری اسلامی

استاد راهنما: محمد علی حسینی منش ، استاد مشاور: سید حسین آل طاها ، دانشجو: حمیده نجار پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

چالشهای اجرایی عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی ایران و ارائه راهکار

نویسنده: الهه دیناروند ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات