برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
سنتز مشتقات جدید ‌N,N-دی آریل اوره‌، حاوی حلقه‌های ایمیدازولی پراستخلاف

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی شیمی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
هدف اصلی از این کار پژوهشی سنتز مشتقات جدید N,N- دی‌آریل اوره‌، حاوی حلقه‌های ایمیدازولی پر استخلاف می‌باشد. ترکیبات دی‌آریل اوره یکی از ترکیبات با کاربرد بالا می‌باشد. چون به سادگی سنتز شده و دارای پایداری حرارتی و شیمیایی بوده و دارای خواص جذبی، فلورسانسی، الکتروشیمیایی و بیولوژیکی می‌باشند.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

واکنش‌های حلقه‌زایی آزید- آلکین برای سنتز مشتقات جدید 1و2و3- تری‌آزول حاوی حلقه‌های ایمیدازول پراستخلاف

استاد راهنما: زرین قاسمی ، استاد مشاور: عزیز شهریسا ، دانشجو: رقیه عرب‌زاده نصرت‌آباد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی شیمی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

: سنتز مشتقات جدید ترانس استیلبن حاوی حلقه های ایمیدازولی پر استخلاف

استاد راهنما: زرین قاسمی ، استاد مشاور: عزیز شهریسا ، دانشجو: زهرا فتحی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده شیمی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

سنتز مشتقات جدید N- گلایکوله آریل پیپرازین به عنوان عوامل بالقوه ضد مالاریا

استاد راهنما: فریدون دریایی ، دانشجو: سارا شاه حسینی ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان - 1388 - [دکترای حرفه ای]

سنتز مشتقات پراستخلاف اکسادیازول از فورفورال

دانشجو: نادیا فتاحی ، استاد مشاور: آرام رضایی ، استاد راهنما: علی رمضانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم - 1391 - [کارشناسی ارشد]

طراحی و سنتز مشتقات جدید دی آریل تیواوره با اثر احتمالی ضدسرطان

دانشجو: نسرین شیرزادیزدی ، استاد مشاور: هما عزیزیان ، استاد راهنما: علی الماسی راد ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی - 1393 - [دکترای حرفه ای]

سنتز مشتقات ?N,N- دی فتالویل ایمیدها با استفاده ازمشتقات دی آمین

استاد راهنما: حسین مصطفوی ، استاد مشاور: رضا تیموری مفرد ، دانشجو: سعید تنکابنی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده شیمی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

سنتز مشتقات N-آریل فتالیمید و N-آریل-4-نیتروفتالیمید با اثر احتمالی ضد درد وضد التهاب

پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی - 1391 - [دکترای حرفه ای]

طراحی و سنتز مشتقات دی آریل تیواوره دارای ساختار N-آسیل هیدرازون با اثر احتمالی ضدسرطان

دانشجو: نسرین نصیری کوپائی ، استاد مشاور: هما عزیزیان ، استاد راهنما: علی الماسی راد ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی - 1393 - [دکترای حرفه ای]

سنتز و مطالعه دینامیک ‏‎NMR‎‏ برخی مشتقات پراستخلاف سیکلواکتا -1.3- دی ان

دانشجو: مهدی سیروس پور ، استاد راهنما: عیسی یاوری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1384 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات