برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

مطالعه تأثیر افکار عمومی بر دیپلماسی (1991 تا 2014)

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
چکیده: افکار عمومی امروزه آنقدر اهمیت پیدا کرده که به بخش مهمی از ماهیت دولت‌ها تبدیل شده اند. در زمان حاضر افکار سنجی و نظرسنجی به صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیر در خدمت رهبران فکری و سیاسی و نیز مدیران و مجریان جامعه برای اتخاذ تصمیم های راهبردی و کاربردی، قرار گرفته است. افکارسنجی و نظرسنجی روشی است برای شناخت افکار،کسب اطلاعات از وضعیت یک موضوع یا امری که در شرف وقوع است و یا پیش بینی یک رویداد که نیاز به ارزیابی دارد. دسترسی فزاینده به فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی باعث شده رکن جدید، افکار عمومی را تحت تاثیر دنیای دیجیتال قرار دهد به گونه ای که بسیاری از کشورها تحت تاثیر این دنیای جدید اطلاعات حتی مجبور به تغییر دادن مواضع خود هستند. به عبارت دیگر دولت‌ها افکار عمومی را جدی گرفته و آن را در رفتارهای سیاسی و دیپلماتیک خود دخیل می‌دانند و گاه محور قرار می‌دهند. نتایج نظرسنجی و افکارسنجی تا حد زیادی تعیین کننده سیاست های داخلی و خارجی از طرف مسئولان یا در خدمت راهکارهای اقناعی سیاستمداران است. پژوهش حاضر بررسی تاثیر افکار عمومی بر دیپلماسی بوده است و ذات افکار عمومی تغییر پذیر بوده و می تواند تغییراتی در دیپلماسی و سیاست خارجی بوجود آورد. پرسشی که اکنون مورد توجه محافل پژوهشی و علمی است معطوف به صحت یا درستی روش ها و ابزارهای اندازه‌گیری و میزان اعتماد به نتایج نظرسنجی ها و یا شبکه‌های تلویزیونی است. در سال‌های اخیر در جوامع مختلف و ازجمله ایران، کاربران اینترنتی با استفاده فزاینده از فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی درباره موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اعلام موضع می‌کنند. این رفتار که از نظر ایجاز به عصر حاضر اختصاص دارد و از سرعت انتشار بسیار بالایی برخوردار است به مدد فناوری بسیار پیشرفته و متنوع اطلاعات به وجدانی بیدار، فعال، متعامل و آگاه تبدیل شده و نادیده گرفتن آن ممکن نیست. این موضعگیری‌ها که امروزه از آن به عنوان ابراز نظر افکار عمومی هم یاد می‌شود از ذهن‌های منفرد و فکرهای پراکنده آغاز شده و خیلی زود به یک فکر بزرگ و موضع سراسری تبدیل می‌شود که می‌تواند جریان‌های اجتماعی واحد، همسو و تاثیر‌گذاری به وجود آورد که بر فرآیند‌های تصمیم‌گیری و اجرایی در حوزه‌ دیپلماسی تاثیر بگذارد. مساعی پژوهش کنونی گامی است در این میان تا با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به تبیین موضوع مذکور بپردازد. کلیدواژگان: افکار عمومی، دیپلماسی، رسانه ها، جهانی شدن

دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی از فروپاشی شوروی 1991 تا 2014

دانشجو: فروز چیانی ، استاد مشاور: احمد محقر ، استاد راهنما: محمدجواد رنجکش ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اقتصادی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

عوامل تاثیر گذار بر سیاست خارجی کویت (2014-1991)

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تاثير شايعه بر افكار عمومي

مقاله نشریه: حقوق ملل » پاييز 1396 شماره27

تاثير سياست مدارن بر افكار عمومي

مقاله نشریه: سپیده دانایی » آذر و دي 1395 شماره99-100

دكترمحمد حسن زورق: افكار عمومی؛ نقطه تماس روابط عمومی و دیپلماسی

مقاله نشریه: تحقیقات روابط عمومی »  شماره78
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات