برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
بررسی فقهی حقوقی حکم موت فرضی در آراءقضایی

غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: غائب
چکیده:
انسان گاهی با انگیزه و علل مختلف، خواسته یا ناخواسته از اقامتگاه خود دور می شود و دیگر خبری از او بدست نمی آید. چنین فرد غائب مفقود الخبری که زنده یا مرده بودن وی مشخص نیست، در قانون غائب مفقود الاثر خوانده می شود. طبق ماده 1019 قانون مدنی، حکم موت فرضی غائب در صورتی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات وی به دست آمده است مدت زیادی گذسته باشد و در نتیجه امکان زنده بودن شخص منتفی باشد. در مورد اموال غائب مفقود الاثر چنانچه تکلیفی از سوی غائب معین نشده باشد و یا افراد ذی نفع قبل از صدور حکم قطعی موت فرضی درخواست تصرف در دارایی غائب را از دادگاه نموده باشند، محکمه ضمن مشخص نمودن فردی به عنوان امین و دریافت تضمینات لازم، کلیه داراییهای غائب را به تصرف موقت آنها در می آورد . علاوه بر این در مورد درخواست صدور حکم موت فرضی نیز پس از درخواست وراث و یا افراد ذی نفع، دادگاه پس از گذشت یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی و اطمینان از عدم حیات غائب اقدام به صدور حکم موت فرضی می نماید که پس از صدور حکم مذبور کلیه اموال غائب به تصرف قطعی ورثه در می آید و از این پس ورثه مالک اموال مذبور شناخته خواهند شد و می توانند هر نوع تصرفی در اموال مذکور داشته باشند. ضمناً پس از قطعیت حکم موت فرضی غائب مفقود الاثر کلیه تضمیناتی که از امین و یا ورثه گرفته شده است بطور کامل مرتفع خواهد شد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسي آثار حكم موت فرضي در حقوق موضوعه ايران

نویسنده: علي رزمان ،
مقاله نشریه: قانون يار » پاييز 1396 شماره3

یک رای، یک تجربه: صدور حکم موت فرضی

مقاله نشریه: قضاوت » سال 1382 - شماره 17

بررسی فقهی حقوقی حكم حكومتی

مقاله نشریه: رواق هنر و اندیشه » مرداد 1384  شماره44

بررسی حكم فقهی - حقوقی اتانازی

مقاله نشریه: سفیر نور » پاييز 1391  شماره23

بررسی فقهی حقوقی حکم اجرای حدود

استاد راهنما: حسن مبینی ، دانشجو: عزت اله شاهرخی ، استاد مشاور: اسد الله لطفی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات - 1388 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی حقوقی حکم ایقاع مشروط

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران - 1395

بررسی مبانی فقهی حقوقی انتشار حکم محکومیت

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی - 1396

بررسی فقهی و حقوقی مرض متصل به موت در حقوق مدنی ایران

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات