برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

جایگاه نهاد داوری در شورای حل اختلاف

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: نظام دادرسی
چکیده:
چکیده در قرآن کریم بحث داوری (حکمیت) در مسائل و مشکلات خانواده یاد شده در آیه 35 سوره مبارکه نساء، بیان کرده زمانی که ترس از جدایی بین زوجین ایجاد شد یک حکم از جانب زن و یک حکم از جانب مرد انتخاب، پس از آن، تلاش برای اصلاح روابط زوجین از جانب دو حکم صورت گیرد. بحث نهاد داوری از قبل از انقلاب در حقوق ایران وجود داشته و از سال 1306 قانون حکمیت تقنین شده در دوران انقلاب اسلامی نیز از سال 1359 تا تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 داوری اهمیت و جایگاه مهمی در نظام تقنین و دادرسی داشته است. در شوراهای حل اختلاف که با هدف تسهیل و تسریع در رفع مخاصمات بوجود آمده است، نهاد داوری نقش اساسی تری نسبت به سایر مراجع قضایی دارد. اهداف ما در این تحقیق عبارتند از: تبیین نظام دادرسی در ایران، بررسی ماهیت نهاد داوری و نهاد شورای حل اختلاف، بیان جایگاه نهاد داوری در شورای حل اختلاف. بر این اساس باید به دو سوال مهم پاسخ داده شود اولا ماهیت نهاد داوری چیست؟ ثانیا جایگاه داوری در شوراهای حل اختلاف چیست؟روش تحقیق در این پایان نامه به روش توصیفی و تحلیلی است وبراساس داده هایی که نگارنده جمع آوری کرده از متون دینی، متون حقوقی از کتابخانه ها و نظرات بزرگان و نظرات صاحب نظرانی که در حیطه موضوع تحقیق، کار کرده اندو بعد به تجزیه و تحلیل منطقی آن ها پرداخته است. از این رو کلیات و بررسی مفاهیم در فصل اول، ماهیت داوری و شورای حل اختلاف را در فصل دوم و در فصل سوم قلمرو و مقررات نهاد داوری در شورای حل اختلاف و جایگاه آن را بررسی خواهیم کرد و در نهایت نتیجه گیری در فصل نهایی ارائه خواهد شد. کلیدواژه ها: نظام دادرسی، نهاد داوری، شورای حل اختلاف.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

محاسن و معایب نهاد شورای حل اختلاف

نویسنده: داور درخشان ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف - 1395

جایگاه شورای حل اختلاف در دادرسی نوین

استاد راهنما: مجید غمامی ، استاد مشاور: عباس کریمی ، دانشجو: عبدالرحمن زارع پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1386 - [کارشناسی ارشد]

جایگاه فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف

مقاله کنفرانس: همايش منطقه اي آسيب شناسي شوراهاي حل اختلاف - 1391

شورای حل اختلاف نهاد قضایی یا صلح و سازش

نویسنده: سعید محمدبیگی ،
مقاله نشریه: حقوق و اقتصاد » ارديبهشت و خرداد 1388  شماره4-5

شورای حل اختلاف

مقاله کنفرانس: اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف - 1395

جایگاه شورای حل اختلاف در نظام عدالت کیفری ایران

استاد راهنما: منصور رحمدل ، استاد مشاور: هما داودی گرمارودی ، دانشجو: رضا سبزواری نژاد ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1391 - [کارشناسی ارشد]

مقایسه نهاد شورای حل اختلاف با داده های عدالت ترمیمی

دانشجو: مهدی بابایی حیدرانلو ، استاد مشاور: علی خالقی ، استاد راهنما: عبدالرضا جوان جعفری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1390 - [کارشناسی ارشد]

شورای حل اختلاف و بررسی چالش های فراروی این نهاد

مقاله نشریه: گفتمان حقوقی » پاييز و زمستان 1388  شماره15-16
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات