برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
نوآوری های لایحه تجارت در خصوص حقوق و تعهدات ناشی از سند تجاری

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
چکیده : به رغم اهمیت و سهم قابل توجه استفاده از اسناد تجاری (برات،‌ سفته و چک) در روابط اقتصادی افراد جامعه مقررات قانون تجارت در رابطه با حقوق و تعهدات ناشی از این اسناد در موارد متعددی دچار ابهاماتی بوده که زمینه اختلاف نظر و برداشت‌های مختلف را فراهم نموده است. از طرفی قانون مزبور نسبت به برخی از اصول حاکم بر اسناد تجاری سکوت نموده است که این خود سبب سردرگمی و ایجاد رویه‌های متفاوت در محاکم می‌باشد. به علاوه، تفاوت مقررات مربوط به اسناد تجاری ما با سایر نظام‌های حقوقی نیازمند هماهنگی این مقررات برای تسهیل در مراودات اقتصادی بین المللی است. در همین راستا، قانونگذار می‌کوشد تا با تهیه و تصویب قانونی جامع و عاری از مشکلات پیش گفته که البته به سرانجام نرسیده است، این مهم را تحقق بخشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی می‌کوشد تا با بررسی نوآوری‌های لایحه تجارت در رابطه با حقوق و تعهدات ناشی از اسناد تجاری به این مهم دست یابد که سند مذکور تا چه‌اندازه در رفع ابهامات و سکوت قانون تجارت در رابطه با حقوق و تعهدات ناشی از اسناد تجاری عملکردی مثبت داشته است. نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در تدوین مقررات مربوط به حقوق و تعهدات ناشی از اسناد تجاری در پی بیان برخی از اصول حاکم بر اسناد تجاری بوده‌اند (از جمله اصل عدم استناد به ایرادات) که در قانون تجارت به آنها تصریح نشده است؛ زیرا عدم تصریح به این اصول در مقررات قانون تجارت سبب شده است برخی از محاکم نسبت به اعمال این اصول در احکام خود تردید داشته باشند و در صدور آرای خود آنها را نادیده بگیرند. همچنین در تدوین مقررات لایحه تجارت تلاش شده است تا ابهامات موجود در قانون تجارت که سبب اختلاف‌نظر بوده است مرتفع گردد. به علاوه، در قانون تجارت در رابطه با حقوق و تعهدات ناشی از اسناد تجاری خلاءهای قانونی وجود دارد که نیازمند تصویب قوانینی در خور برای رفع این مشکلات می‌باشد. بنابراین قانونگذار با علم به این موضوع سعی بر آن داشته تا با تدوین مقرراتی مناسب نسبت به رفع خلاءهای قانونی موجود اقدام نماید؛ برای این منظور کنوانسیون‌های ژنو مصوب 1930را موردتوجه قرارداده و در تدوین لایحه تجارت از مقررات کنوانسیون‌های مذکور تأثیر پذیرفته است. این اقدام قانونگذار در اقتباس از قانون کنوانسیون ژنو، دارای این امتیاز است که مقررات مربوط به اسناد تجاری با مقررات پذیرفته شده‌، در بسیاری از جوامع دیگر هماهنگ می‌گردد.

بررسی حقوق اسناد تجاری و لایحه قانون تجارت 1393

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

بررسی تطبیقی تعهدات ناشی از قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت فعلی و لایحه قانون تجارت جدید

استاد راهنما: ابراهیم شعاریان ، استاد مشاور: حیدر باقری اصل ، دانشجو: رضا رضایی نسب ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - 1395 - [کارشناسی ارشد]

حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد گارانتی

استاد راهنما: سید محمد اسدی نژاد ، استاد مشاور: اکبر ایمان پور ، دانشجو: علیرضا علی محمدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تبدیل شرکت های تجاری در حقوق ایران با مطالعه در لایحه جدید تجارت

استاد راهنما: علیرضا عالی پناه ، استاد مشاور: مسعود امانی ، دانشجو: رسول صحرانورد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات