برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
چالش های سبک زندگی قرآنی و مدرنیته با تأکید بر خانواده

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه معارف اسلامی قم - 1395 - [دکترای تخصصی]
چکیده:
قرآن کریم، آخرین و کامل‌ترین کتاب آسمانی در آخرین و کامل‌ترین دین خدادادی با نام «اسلام»، نوعی از سبک زندگی را به بشریت ارائه می‌دارد که در همه عرصه‌های کردارها و گفتارها در حوزه‌های فردی، خانوادگی، ملی، بین ‌المللی و محیط زیستی و در همه ابعاد عبادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، علمی، خوراکی، پوشاکی، سکونتی، بهداشتی، آرایشی، رفاهی، تفریحی، هنری، فنی و ...، دارای برنامه است. این نوع از سبک زندگی، ادعای جهانی بودن دارد. در برابر قرآن کریم، طراحان و متفکران مدرنیته نیز نوعی از سبک زندگی را به بشریت عرضه می‌دارند که به طور کامل، سکولار و از هر محدودیت و تقیدی، به دور است. این شیوه از سبک زندگی نیز ادعای جهانی‌سازی دارد. بنابراین، بشر در برابر دو نوع از سبک زندگی با ادعای گستره جهانی قرار می‌گیرد که با هم در چالش هستند. برای بررسی امور چالشی این دو نوع از سبک زندگی با تأکید بر خانواده ـ بر اساس روش تحقیق تحلیلی، توصیفی و توسعه‌ای ـ ابتدا مولفه‌های عمومی آن دو در قالب مبانی، اصول و اهداف، استخراج می‌شود و سپس، مولفه‌های آن دو شیوه از سبک زندگی در حوزه خانواده ـ بر حسب استقراء ـ در قالب مولفه‌های معنوی، جنسی، ساختاری، فرزندپروری، اخلاقی و حقوقی، استنباط و مورد تحلیل قرار می‌گیرد. پس از آن، راه‌کارهای نظری و عملی جهت برون‌رفت از چالش‌های ذکر شده، ارائه می‌شود. از آن جایی که ـ طبق ادله قطعی و قوی ـ دیدگاه نگارنده بر این است که از میان دو الگوی: سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی مدرنیته، تنها سبک زندگی قرآنی، الگوی مطلوبی برای زندگی بشری است، به همین جهت، در جایگاه ارائه راه‌کارها، تلاش بر این است که از آموزه‌های سبک زندگی قرآنی، بیش‌تر بهره برده شود.

سبك زندگی اسلامی و مدرنیته نگاهی مقایسه ای با تاكید بر خانواده و صله رحم

مقاله کنفرانس: كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني - 1393

مقام خانواده در سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی مدرنیته

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397

خانواده و سبک زندگی اسلامی (خانواده قرآنی)

مقاله کنفرانس: اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی - 1394

سبک زندگی وتربیت دینی با تاکید بر خانواده

نویسنده: محمد باغ شاهی ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به سوی تعالی - 1394

مطالعه رابطه هویت اجتماعی با تاکید بر سبک زندگی مصرفی مدرنیته

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - 1395

سبک زندگی دینی خانواده در اندیشه قرآنی

مقاله کنفرانس: همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار - 1395

سبک زندگی اسلامی با تاکید بر اخلاق جنسی در خانواده

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

ویژگی های خانواده مطلوب در سبك زندگی پیشرفته قرآنی

مقاله نشریه: قرآن و علم » پاييز و زمستان 1393  شماره15

پیامدهای مدرنیته بر خانواده ایرانی ( با تاکید بر اشتغال و آموزش زنان ) چالش ها و راهکارهای پیش رو

مقاله کنفرانس: سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1394
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات