برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

شرایط عقد نکاح و طلاق در مذاهب خمسه

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
خانواده در اسلام دارای جایگاه بی بدیل و والایی است که حفظ و حراست از کیان آن یکی از واجب ترین موضوعات و مباحث است،در کلام الله مجید جایگاه محوری خانواده به خوبی و درستی تبیین شده است.نکاح پیوندی بسیلر مبارک و کیمون در دین اسلام است که تاکید موکد به آن شده است اما در مواقعی که امکان ادامه عقد نکاح باشد خداوند سبحان منفورترین حلال خود را به عنوان راهکار نهایی ارائه می کند و همان طلاق می باشد. بهترین راه شناسایی یک پدیده، مطالعه‌ی فرانگر و بررسی در محمل‌های گوناگون است. شناخت همه‌جانبه و کشف فلسفه‌ی ازدواج نیز میسّر نمی‌باشد، مگر در پرتو تطبیق و مقایسه. یکی از ابعاد موثر و حایز اهمیت این تطبیق، مقایسه‌ی نکاح و طلاق در مذاهب اسلام است. از این رو نوشتار حاضر، به بررسی تطبیقی علل و چرایی، جایگاه و اهداف نکاح و طلاق در مذاهب پنجگانه می‌پردازد ؛مسئله نکاح و طلاق در دین مبین اسلام دارای اهمیت به سزایی می باشد و اولیا الله در دین مبین اسلام در این مقوله رهنمود ها و راهکارهایی ارائه داده اند.دین اسلام شامل مذاهبی است که در موارد متععدی دارای اختبلاف روش در مباحث فقهی می باشند مذاهب خمسه در باب نکاح و طلاق نیز دارای اشتراکات و افتراقاتی می باشند که پیروان هر مذهب به همان شیوه و روش به مسائل مربوط به ان می پردازند.نکاح و شرایط موصوفه ان و هم چنین طلاق و شرایط موصوفه آن در پنج مذهب عمده اسلامی موضوع بحث این پایان نامه می باشد و به دنبال تبیین شرایط و کیفیت نکاح و طلاق از دید این پنج مذهب می باشد و در حین بررسی به نقاط افتراق و اشتراک مذاهب در بحث نکاح و طلاق پرداخته می شود.

اولیای عقد نکاح در مذاهب خمسه

دانشجو: جعفر کاظم پور ، استاد راهنما: ابوالحسن محمدی ،
پایان‌نامه: - - []

تفاوتهای باکره و ثیبه در عقد نکاح و طلاق در فقه مذاهب خمسه

دانشجو: حمیدرضا عاقل زاده ، استاد مشاور: سید حسن عابدیان ، استاد راهنما: سید جواد وزیری فرد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1387 - [کارشناسی ارشد]

تفاوت های باکره و ثیبه در عقد نکاح و طلاق از دیدگاه مذاهب خمسه

دانشجو: حمیدرضا عاقل‌زاده ، استاد مشاور: حسن عابدیان ، استاد راهنما: محمدجواد وزیری‌فرد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1387 - [کارشناسی ارشد]

دیدگاه مذاهب خمسه درموردازدواج و نکاح و طلاق

مقاله کنفرانس: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی - 1393

بررسی فقهی حقوقی موارد حرمت ابدی در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1385 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی عقد معلق در مذاهب خمسه

پدیدآور: مریم رضازاده ، استاد مشاور: مرتضی چیت سازیان ، استاد راهنما: ابوالقاسم نقیبی ،
پایان‌نامه: سایر - دانشکده علوم حدیث - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اکراه و آثار آن در طلاق و نکاح در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه

پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات