برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

آثار حقوقی قول نامه و مبایعه نامه در پیش فروش آپارتمانها با تکیه بر قانون جدید

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس - دانشکده حقوق - 1394 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
قانون پیش فروش ساختمان که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان شرایط معینی مقرر داشته است. در واقع خریدار و فروشنده آزاد نیستند که از پیش خود یا نزد بنگاههای معاملاتی این قرارداد را منعقد سازند بلکه باید طبق شرایط مقرر نزد دفاتراسناد رسمی حاضر شده و بعد از فراهم آوردن مدارک لازم قرارداد را به صورت رسمی تنظیم کنند. در مورد اینگونه قراردادهای پیش فروش قولنامه دارای شرایط و ویژگی های متفاوتی خواهد بود. در واقع نمی توان مطابق معمول قرارداهای بیع اینگونه قولنامه ها را تنظیم کرد. اما قولنامه به طور کلی در معنای معمول در مورد اینگونه قراردادها اثر حقوقی دارد و معتبر است اما در مورد مبایعه نامه چون طرفین قرارداد پیش فروش نمی توانند نزد خود چنین قراردادی را منعقد کنند و باید با شرایط معین در مورد اینگونه قراردادها حاضر شوند نمی توان اینگونه اثر حقوقی را در مورد قرارداد پیش فروش قائل شد. به عبارتی می توان قرارداد پیش فروش را عقدی تشریفاتی دانست و آن را مخصص اصل آزادی واصل رضایی بودن قراردادها تلقی کرد.از سوی دیگر نوآوری های چون داوری اجباری مفاهیم متناقض و جالب توجهی را وارد حقوق ایران نموده است چرا که داوری در ذات خود ناشی از توافق آزادی طرفین اما داوری در پیش فروش امر اجباری و قانونی است به هر حال این قانون قواعد آمره بسیار را وارد حقوق ایران نموده که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

بررسی فقهی حقوقی قانون پیش فروش ساختمان مصوب (1389) و آثار آن در نظام حقوقی ایران

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت و آثار حقوقی قرارداد پیش فروش مسکن

استاد راهنما: محمود صادقی ، استاد مشاور: محمد عیسایی تفرشی ، دانشجو: علی اصغر خانیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1387 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تحولات قانونی در زمینه پیش فروش ساختمان بر اساس قانون پیش فروش

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

تعهدات طرفین در قرارداد پیش فروش ساختمان با تأکید بر قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

تدابیر حقوقی قانون پیش فروش آپارتمان در جلوگیری از انجام معاملات معارض

استاد راهنما: عیسی امینی ، دانشجو: فاطمه سادات میرحسینی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

انواع توبه از منظر فقهی و حقوقی و آثار آن (با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1395

وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی

دانشجو: علی حسنی ، استاد مشاور: سید حسن وحدتی ، استاد راهنما: محمدباقر پارسا پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1389 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات