برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
تحلیل جریان در طبقات آخر توربین بخار

دانشجو: ، استاد راهنما: ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
توربین بخار که به وسیله بخار خشک یا بخار سوپر هیت به حرکت در می‌آید یکی از متداولترین انواع توربین‌ها در دنیاست‌. بخار عبوری از آخرین مرحله توربین دارای سرعت و رطوبت بالایی است. ذرات مایع دارای سرعت کمتری نسبت ذرات بخار هستند و در نتیجه مایع‌،‌ مانع از جریان ذرات بخار در آخرین مرحله توربین می‌شود و درنتیجه بخشی از انرژی جنبشی بخار از دست می‌رود. بخار، ضمن فرایند انبساط در طبقات کم‌فشار توربین‌ها ابتدا فوق سرد شده و سپس بواسطه پدیده جوانه زایی به یک مخلوط دو‌فازی تبدیل می‌شود. ظاهر شدن فاز مایع در بخار،‌ مشخصات ترمودینامیکی و آئرودینامیکی جریان را تغییر داده و عملکرد طبقات یاد شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد از این‌رو بررسی بیشتر این مقوله باعث بهبود در طراحی خواهد شد. بسیاری از مطالعات در دهه‌های گذشته که به سمت مدل چگالشی جریان بخار معطوف شده در کاربرد‌های مختلف استفاده شده است‌،‌ بطوریکه روش اویلرین-اویلرین برای مدل جریان بخار چگالشی پذیرفته شده است. در این کار به بررسی جریان چگالشی در کسکید و نازل دو بعدی و همچنین در سه طبقه آخر یک توربین بخار پرداخته شده است. برای حل جریان چگالشی از تئوری جوانه زایی استفاده شده است. در نتیجه مشاهده شد مدل تعادلی و غیر تعادلی تا قبل از ایجاد قطره کاملا شبیه به یکدیگر هستند اما بعد از جوانه زایی مدل غیرتعادلی به‌خوبی شوک جریان را نشان می‌دهد و انطباق بهتری با نتایج آزمایشگاهی دارد. از بررسی کانتور‌ها دیده شد که جوانه زایی متعاقبا رشد قطرات بر روی سطح مکش زودتر از سطح فشار حاصل شده که این تقدم از بیشتر بودن نرخ انبساط بر روی سطح مکش ناشی شده است. طبق نمودار درصد جرمی مایع نسبت به ارتفاع پره‌ها مشاهده شد که از ریشه تا پوسته درصد جرمی مایع کاهش می‌یابد اما در ۸/۰ ارتفاع پره‌ها افزایش می‌یابد و سپس به کمترین مقدار خود می‌رسد

بررسی عددی جریان دوفاز در طبقات کم فشار توربین بخار

دانشجو: سعید جمالی کیساری ، استاد راهنما: مهرزاد شمس ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی مکانیک - 1393 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی جریان دوفازی در ردیف آخر توربین بخار

دانشجو: عرفان محمدی ، استاد مشاور: سید سعید بحرینیان ، استاد راهنما: ابراهیم حاجی دولو ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تحلیل تنش در پره آخر توربین بخار

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي شبيه سازي سيستمهاي مكانيكي - 1390

تحلیل جریان در طبقات انتهایی توربین بخار با روش های تعادلی و غیر تعادلی

مقاله کنفرانس: بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1397

شبیه سازی سه بعدی جریان دوفازی در ردیف آخر توربین بخار

مقاله کنفرانس: بيست و دومين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك - 1393

تحلیل جریان و انتقال حرارت در پره‌ توربین فشار متوسط بخار

دانشجو: هادی حیدری ، استاد مشاور: مرتضی بهبهانی نژاد ، استاد راهنما: ابراهیم حاجی دولو ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی مکانیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مدل سازی هندسی وشبیه سازی جریان روی پره های ردیف آخر توربین بخار

دانشجو: رضا سلامی ، استاد مشاور: مرتضی بهبهانی نژاد ، استاد راهنما: سید سعید بحرینیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رشد ترك در ردیف آخر پره توربین بخار

مقاله کنفرانس: كنفرانس ملي مهندسي مكانيك ايران - 1392

بررسی رشد ترک در ردیف آخر پره توربین بخار

دانشجو: رضا نصیری ، استاد مشاور: خسرو نادران طحان ، استاد راهنما: شاپور مرادی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات