برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
بهبود روش ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با کاهش فضای جستجو

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده فنی و مهندسی رسانه - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
به فرآیندی که طی آن، ناحیه‎ی مشخصی از تصویر بازسازی یا ترمیم می‎شود ترمیم تصویر گفته می‎شود. در مساله‌ی ترمیم تصویر بخش قابل توجهی از پیکسل‌های وصله‌ی هدف مجهول هستند و امکان بروز خطا در انتخاب منطبق‌ترین وصله‌ی منبع بسیار بالا است. برای بهبود این شرایط، در این پژوهش الگوریتمی معرفی شده که برای جستجوی منطبق‌ترین وصله‌ در ناحیه‌ی منبع، بعد از یافتن بااولویت‌ترین وصله، به مرکزیت همان وصله پنجره‌ی جستجویی ایجاد می‌کند. اندازه‌ی طول و عرض پنجره‌ی جستجو توسط کاربر به الگوریتم داده می‌شود و کل فرآیند جستجو فقط داخل این پنجره صورت می‌گیرد. در واقع ایده‌ی اصلی در این پژوهش، هدایت کردن ناحیه‌ی جستجو به ناحیه‌ای از تصویر است که بیشترین انطباق را به لحاظ بافتی و ساختاری به وصله‌ی هدف در هر مرحله از تکرار الگوریتم داشته باشد. این ایده را با تابع اولویت‌های متعددی پیاده‌سازی کرده و تابع اولویتی انتخاب شد که به صورت ترکیب خطی مولفه‌ی اطلاعات و مولفه‌ی اطمینان بوده و مولفه‌ی اطلاعات آن به صورت نمایی تقویت می‌شود. در نهایت روش پیشنهادی به سه صورت ارزیابی کیفی و تعداد عملیات SSD‌ و تعداد کل عملیات محاسباتی نسبت به الگوریتم‌هایی که از روش‌ جستجوی سنتی استفاده کرده، ارزیابی شد. نتایج آزمایش‌های انجام شده روی تصاویر مختلف نشان می‌دهد که حدود ۸۱ درصد از بینندگان تصویر ترمیم شده‌یِ الگوریتم پیشنهادی را یا به عنوان اولین یا به عنوان دومین تصویر با کیفیت انتخاب کردند. ضمن اینکه الگوریتم پیشنهادی میزان محاسبات را به ۱/۰ برابر روش‌ جستجوی سنتی، کاهش می‌دهد.

بهبود الگوريتم ترميم تصوير مبتني بر نمونه با پنجره جستجو

مقاله کنفرانس: كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات، مهندسي كامپيوتر و مخابرات - 1396

بهبود الگوریتم ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با تابع اولویت بندی ترکیبی

دانشجو: محمد نوذری پاک ، استاد مشاور: حسن زارعیان ، استاد راهنما: اعظم باستان فرد ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده برق و کامپیوتر - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بهبود الگوریتم ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با استفاده از معیار اولویت بندی جدید

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر - 1395

ارزیابی کمی کیفیت ترمیم تصویر دیجیتال مبتنی بر نمونه

استاد راهنما: اعظم باستان فرد ، استاد مشاور: بابک حاجی باقر نائینی ، دانشجو: داریوش امیرخانی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده فنی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بهینه سازی شبکه های آبرسانی با الگوریتم های تکاملی مبتنی بر کاهش در فضای جستجو

دانشجو: علیرضا احمدی ، استاد مشاور: محسن گلزار ، استاد راهنما: بهروز حسنی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - 1389 - [کارشناسی ارشد]

کلاسه بندی فضای جستجو در روش مبتنی بر جستجوی تولید داده آزمون

مقاله کنفرانس: بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران - 1395

كاهش فضای جستجو در بازشناسی اثر انگشت به كمك تصویر بلوك جهتی

مقاله نشریه: مهندسی برق و مهندسی كامپیوتر ایران »   (پياپي 8)، پاييز و زمستان 1385  شماره2
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات