برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
شبیه سازی جریان برای تعیین اثر پارامترهای مختلف در عملکرد دبی سنج اولتراسونیک برای جریان گاز

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوافضا - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
در این پایان نامه با درنظر گرفتن پارامترهای اصلی تاثیرگذار در اندازه گیری دبی سنج اولتراسونیک (شامل دما، فشار، قطر لوله و نوع گاز) دقت این سامانه را برای اندازه گیری جریان گاز بهبود می بخشیم. برای رسیدن به این مهم ابتدا شرایط بهره برداری که سامانه اولتراسونیک درآن به کار گرفته می شود مشخص می شود. یک نرم افزار مختلط برای شبیه سازی حرکت امواج صوتی در محیط شاره گاز با ترکیب نرم افزارهای Fluent و Matlab توسعه داده شده است. ابتدا براساس داده های تجربی و عددی موجود این نرم افزار شبیه سازی برای شرایط کاری مورد نظر ما اعتبارسنجی شده، سپس با تعریف محدوده بهره برداری (فشار، دما، قطر لوله و دبی جریان) زمان گذر موج صوتی در شرایط مختلف به روش عددی استخراج می شود. نهایتا روابط تصحیح پیشنهاد و توسعه داده شده اند که مقدار دبی اندازه گیری شده توسط سامانه اولتراسونیک را براساس مقدار فشار و دمای اندازه گیری شده و قطر لوله اصلاح می کند. . نشان داده می شود که می توان میزان خطای اندازه گیری اولتراسونیک را به این روش در یک محدوده کاری از میانگین %10 به زیر %1 کاهش داد. این روابط برای دو گاز هوا و متان استخراج شده است.

شبیه سازی عددی جریان گاز طبیعی بین دبی سنج توربینی وکمپرسور درGNC جایگاه

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک - 1393

شبیه سازی اثر دبی جریان بر آبشستگی در پیچ 90 درجه

مقاله کنفرانس: همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی - 1395

شبیه سازی واحد شیرین سازی گاز ترش و بررسی دبی گاز ورودی بر روی پارامترهای فرآیند

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت - 1396

روشهای تعیین دبی جریان گاز و كاربرد آنها

مقاله کنفرانس: چهاردهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران - 1391

شبیه سازی CFD برای بررسی اثر شکل توزیع کننده در سرعت های مختلف گاز

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران - 1395

شبیه سازی CFD برای بررسی اثر شکل توزیع کننده در سرعت های مختلف گاز

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات