برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

مطالعه بازخورد حمله به سفارت عربستان در شبکه موبایلی تلگرام و تأثیر آن بر افکار عمومی

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
هدف این تحقیق مطالعه بازخورد حمله به سفارت عربستان در شبکه موبایلی تلگرام و تاثیر آن بر افکار عمومی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا تحلیلی پیمایشی می باشد. در این پژوهش، به منظور گردآوری داده های لازم برای تحقیق و بررسی سوال‌های بیان شده، با توجه به ماهیت موضوع از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و اطلاعات لازم در این ارتباط جمع آوری شد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق مشتمل است بر کلیه استادان و کارشناسان علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و علوم تحقیقات و دانشگاه علامه طباطبایی است که تعداد آنها ۸۴ نفر است. در تحقیق حاضر برای افزایش دقت نمونه گیری، کاستن خطاهای احتمالی و حجم نمونه کافی در نهایت حجم نمونه را برابر با تعداد جامعه آماری درنظر گرفته‌ایم. بنابراین، روش نمونه گیری بکار برده شده در تحقیق نمونه‌گیری تمام شمار است. در فصل چهارم نیز، ابتدا آمار توصیفی بیان شد و سپس سوال‌های پژوهش با بهره گیری از آزمون های لازم در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد: دو کانال نصر TV و جام نیوز در این ارتباط پوشش خبری نداشتند و خبر گزاری ایسنا با درج ۳۹ خبر در رتبه اول، کانال خبرهای فوری با ۲۵ خبر در رتبه دوم و کانال خبر آنلاین با ۱۲ خبر در رتبه سوم قرار دارد. ضمن اینکه دو کانال باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری نسیم تنها یک خبر در این ارتباط گزارش دادند. همچنین در کانالها، در بیان اخبار از سبک بیان خبر سیاسی استفاده شده است. در حقیقت، در اخبار منتشر شده توسط کانالها استفاده از فیلم و تصاویر بسیار مرسوم است، همچنین نگاهی به اولین اخبار منتشر شده توسط کانالها در این ارتباط نشان می‌دهد که آنها از هیچ گونه واژگان ادبی، استعاره و کنایه استفاده نکرده اند و در بیشتر اخبار منتشر شده با مرجع قرار دادن اعدام شیخ نمر و عصبانیت مردم از این اقدام این واقعه را شرح دادند. علاوه بر این، عبارت اعدام آیت الله شیخ نمر و پرتاب نارنجک و مواد آتش‌زا و عبارت معترضان خشمگین به همراه اخراج سفیر ایران از ریاض در رتبه اول تا سوم قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد که نوع کانال پخش کننده خبر حمله به سفارت در برجسته سازی ان خبر نقش کمی داشته است. خبر حمله به سفارت عربستان بیش از سایر اخبار در کانال تلگرام برجسته سازی شده است. افکار عمومی ایران همسو با برجسته سازی خبر حمله به سفارت عربستان بوده است. کلمات کلیدی: بازخورد، حمله به سفارت عربستان، شبکه موبایلی تلگرام، افکار عمومی

مقاله>همگام با صنعت كفش در شبكه موبایلی تلگرام

نویسنده: زهرا رستگار ،
مقاله نشریه: صنعت كفش » آذر 1394 شماره216

نقش شبكه هاي اجتماعي موبايلي در فعاليت هاي زيست محيطي (مطالعه موردي گروههاي تلگرام)

نویسنده: آزاده شيرواني ،
مقاله نشریه: روزنامه نگاری الكترونیك » زمستان 1396 شماره1

نقش امریکا در بسیج افکار عمومی برای حمله به افغانستان

استاد راهنما: جعفر قامت ، استاد مشاور: احمد بخشایشی اردستانی ، دانشجو: اکرم اسماعیلی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

نقش شبكه هاي اجتماعي موبايلي در فعاليت هاي زيست محيطي (مطالعه موردي گروه هاي تلگرام)

نویسنده: آزاده شيرواني ،
مقاله نشریه: روزنامه نگاری الكترونیك » تابستان 1396 شماره3

وسایل تبلیغی و تاثیر آن در افکار عمومی

دانشجو: جواد صالحی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم - 1349 - [کارشناسی ارشد]

حمله امريكا به عراق، تلاش براي اقناع افكار عمومي

نویسنده: آرمين اميني ،
مقاله نشریه: مطالعات عملیات روانی » پاييز 1382 شماره3

نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی در توسعه خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تاثير شايعه بر افكار عمومي

مقاله نشریه: حقوق ملل » پاييز 1396 شماره27
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات