برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
بررسی وضعیت و آثار خرید و فروش سفته

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
امروزه خرید و فروش اسناد تجاری به خصوص سفته، یک امر متداول بوده، که سفته از میان آنها یکی از نهادهای مهم و پرکاربرد در تجارت و معاملات روزمره به شمار می‌آید. به همین دلیل موضوع تحقیق حاضر را به «بررسی وضعیت و آثار خرید و فروش سفته» به روش کتابخانه‌ای و اسنادی اختصاص داده، و با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت: تنزیل سفته عبارت است از خرید و فروش بدهی‌ای که زمان پرداخت آن نرسیده، به مبلغ کمتر از اصل به شخص ثالث و در قالب عقودهای بیع، معاوضه، صلح قابل بحث بوده، و در خصوص اینکه تسلیم سفته موجب برائت ذمه متعهد از تعهد مدنی و تبدیل آن به تعهد تجاری می‌شود یا خیر اتفاق نظر وجود نداشته، که هر یک از گروه به دلایل مختلفی مانند تبدیل تعهد به تراضی دو طرف، قصد طرفین، قصد ایجاد تعهد جدید، تبدیل تعهد مطابق عرف اقتصادی، تمسّک می‌جویند. و نظر فقها بر این است که اگر سفته صوری نباشد، و فروشنده، سفته را از صادر کننده آن طلبکار باشد، فروش آن به قیمت کمتر به صورت نقد اشکالی ندارد. در حقوق ایران در مورد خرید و فروش سفته موضع صریحی وجود نداشته، مطالبی در لابلای مباحث اسناد تجاری در این خصوص آمده است. در بین فقهاء در مورد خرید و فروش سفته اختلاف نظر وجود داشته، عده‌ای آن را در قالب عقودهای مانند بیع معاوضه صلح، جایز دانسته‌اند، امّا عده‌ای در مورد آن تردید داشتند، در حقوق ایران هم خرید و فروش سفته پذیرفته شده است.

خرید و فروش اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

دانشجو: سید مهدی طهوری ، استاد مشاور: کمال نیک فرجام ، استاد راهنما: محمد هادی دارایی ،
پایان‌نامه: دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق - 1394 - [کارشناسی ارشد]

آثار فقهی- حقوقی خرید و فروش غیر قانونی

پدیدآور: اعظم موخواه ، استاد مشاور: علی پورمنوچهری ، استاد راهنما: زهرا فهرستی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

وضعيت خريد و فروش اتومبيل نو و كاركرده در دانمارك

مقاله نشریه: ماشین » مرداد 1397 شماره426

خرید و فروش غیرقابل فروش ها!

مقاله نشریه: ترابران » شهريور 1393  شماره125

خرید و فروش اینترنتی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری - 1395
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات