برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
بررسی تطبیقی احکام ولد الزنا با ولد اللعان در مذاهب اربعه

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
چکیده یکی از واقعیت های انکار ناپذیر جوامع وجود فرزندانی است که از روابطی غیر مشروع متولد می‌شوند که نمی‌توان وجود این کودکان را نادیده گرفت و باید به ارزش‌ها و نیازهای انسانی آنها توجه نمود. باید احکام این کودکان را شناخت تا بتوانند مانند دیگر کودکان در جامعه عنصر مطلوب باشند. دو گروه از این اطفال، ولد الزنا و ولد اللعان می‌باشند. ولد الزنا فرزندی است که در نتیجه‌ی رابطه‌ی خارج از ازدواج شرعی زن و مرد به دنیا آمده است یا او ثمره‌ی رابطه‌ی حرام و گناه بین زن ومرد است. ولد العان فرزندی است که تحت ازدواجی صحیح به دنیا آمده است و زوج بعد از ملاعنه با همسرش نسب او را از خودش نفی می‌کند. ولد اللعان و ولد الزنا هر دو نسبشان از جانب پدر قطع شده است. ولد الزنا و ولد اللعان در بسیاری از احکام مانند سقط جنین، قذف، شهادت و قضاوت کاملاً مشابه هستند. مثلاً سقط ولد الزنا و ولد اللعان چه قبل از دمیدن روح و چه بعد از دمیدن روح حرام است؛ زیرا این ممنوعیت می‌تواند از عواملی باشد که زناکار را از زنا دور کند؛ چه قول به مباح بودن سقط ولد الزنا موجب تسهیل وقوع فحشا و سپس تسهیل رهایی از تبعات آن می‌شود. در برخی احکام مانند وقف بر فرزند، وصیت، نسب، نفقه، شیردهی، حضانت، قیمومیت، در احکام عبادات، ولایت بر ازدواج و امور مالی تا زمانی که ملاعن، نسب ولد اللعان را به خود ملحق نکند، احکام ولد الزنا و ولد اللعان مشابه هم هستند؛ اما در صورتی که ملاعن نسب ولد اللعان را به خود ملحق کند، فرزند او به شمار می‌آید و محدودیت هایی که ولد الزنا دارد، از او برداشته می‌شود. فقها در احکامی مانند ازدواج زانی با ولد الزنا و توارث ولد الزنا و ولد اللعان با خویشاوندانشان، محرمیت رضاعی با استعمال شیر ولد الزنا و لد اللعان، قتل ولد الزنا توسط زانی و قتل ولد اللعان توسط ملاعن و سرقت آنها از یکدیگر، با توجه به شباهت و تفاوتی که میان ولد الزنا و ولد اللعان وجود دارد، باهم اختلاف پیدا کرده‌اند که این اختلاف در فتاوی فقها بازتاب یافته است. واژگان کلیدی: ولد الزنا، ولد اللعان، مذاهب اربعه، احکام.

بررسی تطبیقی احکام صید در فقه امامیه و مذاهب اربعه

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی احکام جماعت و امامت زنان در فقه امامیه و مذاهب اربعه

دانشجو: نرجس شریفی مرقی ، استاد مشاور: حمیده عبدالهی ، استاد راهنما: سید یوسف علوی وثوقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی احکام و مصادیق لباس شهرت در فقه امامیه و مذاهب اربعه

استاد راهنما: جمشید معصومی ، دانشجو: حسین جمالی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

احکام مراهق در مذاهب اربعه اهل سنت

استاد راهنما: فرزاد پارسا ، دانشجو: نجم الدین سعیدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

احکام و آثار یائسگی در مذاهب اربعه بررسی سن یائسگی

استاد راهنما: سهیلا رستمی ، استاد مشاور: سیده ریحانه یوسفی ، دانشجو: زهرا تخت مینا ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

حجیت الهام در استنباط احکام شرعی در مذاهب اربعه

استاد راهنما: فرزاد پارسا ، استاد مشاور: سالم افسری ، دانشجو: مهدی مصطفایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی احکام جنین در مذاهب اسلامی

دانشجو: سمیه خانی ، استاد مشاور: سید علی پور منوچهری ، استاد راهنما: علی بهرامی نژاد مقوییه ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی طلاق بائن در فقه امامیه و مذاهب اربعه

استاد راهنما: محمدجواد وزیری فرد ، استاد مشاور: عسگر دیرباز ، دانشجو: رضا میرهاشمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1386 - [کارشناسی ارشد]

بررسی ماهیت و احکام ضمان درک در مذاهب أربعه در عصر حاضر

استاد راهنما: نوید نقشبندی ، دانشجو: نادر نصیری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات