سنجش سودمندی روش روان نمایشگری در بهبود مهارتهای رفع تعارض مادران با دختران دانش آموز سال اول دبیرستانهای منطقه 2 تهران

مقاله نشریه: تازه ها و پژوهش های مشاوره » بهار 1384  شماره13
چکیده:
هدف از اين پژوهش بهبود روابط دختران سال اول دبيرستان هاي ناحيه دو تهران ، با مادران از طريق به كارگيري روش روان نمايشگري است . در اين تحقيق دو دبيرستان به طور تصادفي به عنوان نماينده اي از دبيرستان هاي ناحيه دو آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند . از بين دانش آموزان سال اول جمعا 100 نفر ( 50 نفر مدرسه اول ، 50 نفر مدرسه دوم ) گزينش شدند . اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي پيش آزمون و پس آزمون بوده كه طي آن بعد از به كارگيري ابزار تعارض بر روي نمونه پژوهشي و آن هايي كه نمره تعارضشان بر اساس آزمون بيشتر از معيار بود انتخاب و از بين آن ها 16 نفر به طور تصادفي و 2 گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند ( 8 نفر گروه آزمايش و 8 نفر گروه گواه )...


دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد روان نمایشگری بر بهبود تعارض مادران و دختران دانش آموز سال اول دبیرستان شهرستان دلیجان در سال

دانشجو: فهیمه ابراهیمی ، استاد مشاور: نورعلی فرخی ، استاد راهنما: سیده خدیجه آرین ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تاثیر طرح «دانش آموزان همیار مشاور» در ارتقای سطح بهداشت روان دختران دانش آموز دبیرستانهای منطقه 4 آموزش و پرورش تهران

استاد راهنما: ابوالقاسم خوش کنش ، استاد مشاور: بهرام صالح صدق پور ، دانشجو: زهرا جم اوغلی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1386 - [کارشناسی ارشد]

بررسی مقایسه ای سلامت روان دختران دانش آموز تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی بهزیستی با دختران دانش آموز دبیرستان دانشگاه در شهر زاهدان در سال تحصیلی 80 -79

استاد راهنما: منصور راهنما ، دانشجو: مریم ضیایی ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان - 1380 - [پایان نامه دکترا]

ساخت و استاندارد سازی " مقیاس سنجش رضایت از ارتباط نوجوان با والدین" از دیدگاه نوجوان و مقایس? آن در دختران و پسران دانش آموز دبیرستانهای شهر تهران- 1389

دانشجو: مژده کریمی ، استاد مشاور: مهناز علی اکبری ، استاد راهنما: فرهاد شقاقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضع تغذیه دختران نوجوان دانش آموز 14-11 ساله در مرکز شهر تهران(منطقه 11 آموزش و پرورش) در سال 1375

استاد راهنما: ابوالقاسم جزایری ، دانشجو: حمیده نیک بین ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1376 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر بخشی جزوه آموزشی تغذیه بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دانش آموز سال اول دبیرستان های منطقه 6 آموزش و پرورش تهران، سال تحصیلی 78-1377

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1379 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات