اثر گروه مواجهه در حل تعارض مادرها و دخترهای 16-15 ساله تهرانی

تازه ها و پژوهش های مشاوره » پاييز 1384  شماره15
چکیده:
اين پژوهش به بررسي سودمندي گروه مواجهه در حل تعارض مادرها و دخترها پرداخته است . نمونه مورد پژوهش 40 نفر شامل دخترهاي 16-15 ساله و مادرانشان است كه از بين دانش آموزان منطقه پنج تهران به شيوه خوشه اي انتخاب شدند . دختران بعد از مصاحبه مقدماتي به اتفاق مادرانشان در دو گروه آزمايشي و گواه قرار گرفتند . اعضاي گروه آزمايشي در 8 جلسه مشاوره گروهي و هر جلسه به مدت 90 دقيقه شركت كردند . يك هفته بعد از آخرين جلسه ، پس آزمون روي هر دو گروه اجرا شد ...


دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پایان نامه: اثر گروه مشاوره‌ای ولی - فرزندی بر روی درک همدلانه اولیا و فرزندان دختر 15-16 ساله تهرانی

استاد راهنما: باقر ثنایی ، دانشجو: فاطمه حقیقت جو ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران - دانشکده علوم - 1375 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه: حل مسائل صفحه 15 و 16 فرآیند 38

فرآیند » بهار 1387  شماره39

مقاله نشریه: نوجوان 16 سالعه معادله 300 ساله را حل كرد

كاربران » مرداد 1388  شماره83

پایان نامه: بررسی تعداد دندانهای کشیده شده در دانش‌آموزان 16-15 ساله دبیرستانهای شهر شیراز

استاد راهنما: علی محمد اعرابی ، استاد مشاور: شاهرخ قیصری ، دانشجو: موسی رضایی ،
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی - 1387 - [دکترای حرفه ای]

پایان نامه: بررسی مقایسه‌ای از وضع رویش دندانهای دائمی پسر و دخترهای شهری و روستائی در گروه سنی دبستانی 6-9 ساله

دانشجو: هوشنگ منصور ،
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1356 - [پایان نامه دکترا]

مقاله نشریه: خط و نشان 15 ساله

صنعت حمل و نقل » پاييز 1381  شماره219
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات