پیشگیری از ناخشنودی زناشوئی و طلاق

مقاله نشریه: تازه های رواندرمانی » بهار و تابستان 1389  شماره57-58
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مدل های پیشگیری از طلاق و افزایش رضایتمندی زناشویی

نویسنده: نیلوفر مظلومی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی - 1394

مدل های پیشگیری از طلاق و افزایش رضایتمندی زناشویی

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران - 1394

مدلهای پیشگیری از طلاق و افزایش رضایتمندی زناشویی (مطالعه کیفی)

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی - 1395

مدلهای پیشگیری از طلاق و افزایش رضایتمندی زناشویی مطالعات کیفی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه - 1395

پیشگیری از طلاق علل و پیامدهای اجتماعی طلاق

مقاله کنفرانس: همايش منطقه اي آسيب شناسي پديده طلاق - 1393

طلاق و پیشگیری از وقوع جرم

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1396

تأثیر آموزش شناخت اختلالات شخصیت در پیشگیری از ناسازگاری های زناشویی و وقوع طلاق

نویسنده: پریسا جهانلو ،
مقاله کنفرانس: همايش منطقه اي آسيب شناسي پديده طلاق - 1393
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات