نگاهی به پدیده قاچاق كودكان جهان ؛ خرید و فروش كالایی از جنس انسان !

نویسنده: ،
مقاله نشریه: اصلاح و تربیت »   (پياپي 121)، اسفند 1383  شماره36

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

قاچاق انسان پدیده روز جهان

مقاله نشریه: فرهنگ و سینما » خرداد 1393  شماره244

خرید و فروش عضو بدن انسان

دانشجو: فریبرز ایمانیان ، استاد راهنما: گودرز افتخارجهرمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1374 - [کارشناسی ارشد]

نگاهی به پدیده شبیه سازی انسان

مقاله نشریه: رواق هنر و اندیشه » دي 1383  شماره37

نگاهی به سیر تاریخی پدیده قاچاق؛ از گارد گمركی تا ستاد مبارزه با قاچاق كالا

مقاله نشریه: نامه اتاق بازرگانی » فروردين 1393  شماره1

چه كالاهایی بیشتر قاچاق می شوند؟؛ نگاهی به پدیده قاچاق كالا در ایران

مقاله نشریه: نامه اتاق بازرگانی » فروردين 1393  شماره1

نگاهی به سه منطقه پر خرید و فروش تهران

مقاله نشریه: معیشت » 1393  شماره2

نگاهی به قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383

نویسنده: جعفر صادق منش ،
مقاله نشریه: دادرسی » مرداد و شهريور 1386  شماره63

نگاهي به مراكز خريد متفاوت در جهان

مقاله نشریه: معیشت » اسفند 1396 شماره41
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات