بررسی تاثیر رسانه ها در وقوع و پیشگیری از جرایم

نویسنده: ،
مقاله نشریه: اصلاح و تربیت »   (پياپي 126)، مرداد 1384  شماره41

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تاثير رسانه ها در پيشگيري از وقوع جرم با تاکيد بر پيشگيري از جرائم کودکان بزهکار

مقاله کنفرانس: كنفرانس پژوهش هاي نوين ايران و جهان در روانشناسي و علوم تربيتي حقوق و علوم اجتماعي - 1396

نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع جرایم

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی - 1395

بررسی جایگاه و نقش رسانه ها در پیشگیری از جرائم سایبری

مقاله کنفرانس: ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری - 1395

نقش رسانه در پیشگیری از وقوع جرم

استاد راهنما: علی نجفی توانا ، استاد مشاور: هوشنگ شامبیاتی ، دانشجو: یوسف اکبری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسی نقش رسانه در پیشگیری از جرائم کودکان بزهکار

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه - 1394

بررسی راهکارهای پیشگیری وضعی از وقوع جرائم رایانه ای

استاد راهنما: محمدرضا سیمبر ، استاد مشاور: وحید زارعی شریف ، دانشجو: دل آرام صفاریان ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندر انزلی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پیشگیری از وقوع جرائم خاص نظامی و انتظامی

دانشجو: رضا مشکاتی ، استاد مشاور: دکتر رامین پور سعید ، استاد راهنما: دکتر نریمان فاخری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]

جرایم سایبری و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن

نویسنده: کبری مرادی راد ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394

تاثیر آگاهی دانشجویان از جرایم رایانهای برای پیشگیری از وقوع آنها

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات