مقاله نشریه
بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان

نشریه حقوق اسلامی » پاييز 1387  شماره18
چکیده:
در میان فقها و حقوقدانان، ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان، اختلافی است. نظرات مطرح درباره ماهیت چنین قراردادی، عبارتند از: بیع سلف، استصناع، شركت، مقاطعه و تعهد به بیع. برخی، ماهیت آن را برمبنای قرارداد خصوصی و ماده 10 ق.م. تبیین می كنند و آثار یك توافق خصوصی را بر این نوع قراردادها بار می كنند، ولی برخی دیگر، ماهیت این نوع قراردادها را بیع می دانند و معتقدند كه چون مبیع یعنی آپارتمان، در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، بنابراین آثار عقد بیع نیز از زمان ایجاد آپارتمان، تحقق می یابد و در اینجا قرارداد پیش فروش آپارتمان، بیع معلق است و اثر اصل عقد بیع كه انتقال مالكیت است، پس از تحقق معلقٌ علیه (ساخته شدن آپارتمان) بروز می یابد. پس با وجود نظرات مختلف، قرارداد پیش فروش آپارتمان به عقد بیع نزدیك است، به همین دلیل، آثار و مقررات بیع بر این نوع قراردادها حاكم است.

کليدواژگان: قرارداد پيش فروش، آپارتمان، قرارداد خصوصي، بيع، لايحه پيش فروش ساختمان
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه بررسي فقهي ـ حقوقي قرارداد پيش فروش آپارتمان

نشریه حقوق اسلامي » ، پاييز 1387  شماره18
کلیدواژه: بيع ، آپارتمان ، قرارداد پيش فروش ، قرارداد خصوصي ، لايحه پيش فروش ساختمان

مقاله نشریه بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان

نشریه حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) » 18-(1387)

مقاله نشریه بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان

نویسندگان: ، ،
نشریه حقوق اسلامی » 5-18(0)

مقاله نشریه بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان

نویسندگان: ، ،
نشریه  حقوق اسلامی » دوره:5 - شماره:18
کلیدواژه: قرارداد پیش‌فروش ، آپارتمان ، قرارداد خصوصی ، بیع ، لایحه پیش‌فروش ساختمان

وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان

مجری: لیلا سرکاری فر ، دانشجو: حسن علیزاده ، استاد مشاور: نجادعلی الماسی ، استاد راهنما: عزت الله عراقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1382 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت وآثار حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان

استاد راهنما: رضا ولویون ، استاد مشاور: فرهاد پروین ، دانشجو: محمود عربشاهی کریز ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان با تاملی برانواع بیع

مقاله نشریه: فقه و حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1390  شماره2

توصیف حقوقی قرارداد فروش آپارتمان ساخته نشده

نویسنده: علیرضا دارایی ،
مقاله نشریه: دیدگاه های حقوق قضایی » بهار و تابستان 1388  شماره46-47

قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران

دانشجو: نسرین خدارحمی ، استاد مشاور: شعبان حق پرست ، استاد راهنما: حبیب الله رحیمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت حقوقی قرار داد پیش فروش آپارتمان

مقاله نشریه: علامه » سال 1382 - شماره 6

ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1396

مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد پیش فروش آپارتمان

دانشجو: عبدالرسول جاوری ، استاد مشاور: سید مرتضی قاسم زاده ، استاد راهنما: حسن ره پیک ،
پایان‌نامه: سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - 1389 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات