مقاله نشریه
بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نشریه مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381
چکیده:
Hand- to hand trade, which is often referred to as trade without negociation or commerce, and without compliance or acceptance, is a customary and old tradition. The opinions rejecting the correctness of this kind of trade had several adherents among the first jurisprudents of the Imami and safe I creeds, but it has gradually lost is importance and validity until we can almost find no adherent to it at the present time. Those who believe in the correctness of this trade have relied upon references like the book Quran, the prophetic tradition, unanimity, the rule for eliminating a fault and custom. It seems that custom plays the most notable role among those numerated because the othere are themselves influenced by custom or derived from it. The change in jurisprudents’ opinions, over time going from expressing the incorrectness of this trade to allowing it, demonstrates their realistic out- look, their attention to the role of custom in commenting on religious precepts, and their yielding to the facts of social life.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نشریه مقالات و بررسی ها » 71-(1381)
کلیدواژه: معاطات ، مصالح ، عرف ، بیع ، شرط ، بطلان ، عقود ، تراضی ، صیغه ، جواز ، ملکیت

مقاله نشریه بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نشریه مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) » 71-0(2002)
کلیدواژه: بطلان ، بیع ، تراضی ، جواز ، شرط ، صیغه ، عرف ، عقود ، مصالح ، معاطات ، ملکیّت

مقاله نشریه بیع معاطات واثر عرف در تصحیح آن

نویسنده: ،
نشریه  مقالات و بررسیها » دوره:35 - شماره:71

مقاله نشریه بيع معاطات و اثر عرف در تصحيح آن

نشریه مقالات و بررسيها »
کلیدواژه: بيع ، معاطات ، عقود ، تراضي ، شرط ، عرف ، مصالح ، صيغه ، جواز ، بطلان ، ملكيت

معاطات و اثر معاملی آن

نویسنده: سید كاظم حائری ،
مقاله نشریه: فقه اهل بیت » پاييز و زمستان 1392 شماره75-76

معاملات و انواع بیع مبحث معاطات

مقاله نشریه: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی »   (پياپي 11)، بهار 1387  شماره2

معاطات و آثار آن در عقود

دانشجو: حسنی ارضی ، استاد مشاور: علی محامد ، استاد راهنما: محمدعلی راغبی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1380 - [کارشناسی ارشد]

نقش عرف در تفسیر قراردادهای بیع بین المللی

استاد راهنما: غلام نبی فیضی چکاب ، استاد مشاور: حمید رضا علومی یزدی ، دانشجو: آزاده محبی نژاد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

معاطات در سایر عقود غیر از بیع با تاکید بر عقد نکاح

استاد راهنما: محمود یوسفوند ، دانشجو: ساناز سعادتی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشکده اصول الدین - 1394 - [کارشناسی ارشد]

عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - 1378 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات