مقاله نشریه
تاثیر کتابخانه های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه

نویسنده: ،
نشریه تحقیقات كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی » دوره 32، شماره 34، بهار 1379
چکیده:
The author, in this article, has tried to show the importance of reading for welfare and better living of human - beings and to mention the factors that are obstacles to reading. He points out the role of public libraries in the development of reading and proposed a scientific project to stimulate the reading of individuals and planned for the above mentioned suggestion. The library as a basic and fundamental institution for training, research, and the mental and moral improvement, convey the heritages of the art, culture, literature and science from the past generation to the future ones; and cause the development and improvement of mind and science in the society.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه تاثیر کتابخانه های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه

نویسنده: دکتر قاسم صافی ،
نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی » 32-34(2000)
کلیدواژه: ادبیات وفرهنگ ، امنیت ، انفعال ، انگیزه ، اوقات فراغت ، بخل ، بهداشت روانی ، تربیت ، توسعه ی ملی ، جزم اندیشی ، حاشیه نشینی ، حسادت ، خودآموزی ، رسانه های گروهی ، رقابت افراطی ، رهبران ، روان کردن کتاب ، سلامت جامعه ، شأن فرهنگی ، عوامل شرافت ، قلب نیرومند ، کامیابی های علمی وفرهنگی ، کتاب های دوران ساز ، کمرویی ، گسترش دانایی وآگاهی ، مدرسه ی باز ، میراث های علمی ، معارف بشری ، معلمان ، مؤسسه پرکار ، هدف های جامع بشر

مقاله نشریه تاثیر کتابخانه های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه

نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق) » 34-(1379)
کلیدواژه: امنیت ، اوقات فراغت ، معلمان ، بهداشت روانی ، انگیزه ، تربیت ، کمرویی ، جزم اندیشی ، رهبران ، حسادت ، رسانه های گروهی ، انفعال ، توسعه ی ملی ، شأن فرهنگی ، عوامل شرافت ، ادبیات وفرهنگ ، سلامت جامعه ، قلب نیرومند ، هدف های جامع بشر ، مدرسه ی باز،مؤسسه پرکار ، بخل ، کتاب های دوران ساز ، روان کردن کتاب ، رقابت افراطی ، گسترش دانایی وآگاهی ، میراث های علمی ، معارف بشری ، کامیابی های علمی وفرهنگی ، خودآموزی،حاشیه نشینی ، national development ، cultural dignity ، nobleness factors ، literature and culture ، sound ، society ، open heart ، comprehensive objectives of city ، open school ، laborious institution ، idle vacancies ، embarrassed ، jealousy ، polite ، security،stimulation ، leaders ، tutors (=teachers) ، precious books ، simplifying books ، mental health ، exterme competition ، awareness and knowledge devolopment

مقاله نشریه تاثیر کتابخانه های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه

نویسنده: ،
نشریه  تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی » دوره:34 - شماره:34

نقش کتابخانه های عمومی در گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1395

تاثیر کتابخانه عمومی بر تروییج فرهنگ مطالعه

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی - 1396

نقش كتابخانه هاي عمومي در توسعه فرهنگ مطالعه

نویسنده: حسن بلندي ،
مقاله نشریه: نداي قلم » مرداد 1396 شماره4

نقش کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران

پدیدآور: حکیمه دهقانی راینی ، استاد مشاور: محسن نوکاریزی ، استاد راهنما: محمدجواد هاشم زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

نقش كتابخانه های عمومی شهرستان كرمان در توسعه فرهنگ مطالعه كاربران

مقاله نشریه: تحقیقات اطلاع رسانی و كتابخانه های عمومی(پیام كتابخانه سابق) » 1394 شماره81

نقش كتابخانه هاي عمومي شهرستان كرمان در توسعه فرهنگ مطالعه كاربران

مقاله نشریه: تحقیقات اطلاع رسانی و كتابخانه های عمومی(پیام كتابخانه سابق) » تابستان 1395 شماره85

کاربرد آمار در کتابخانه های عمومی (مورد مطالعه: کتابخانه های عمومی تفت)

نویسنده: هادی قاسمی ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت - 1396

نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ کتابخوانی

مقاله نشریه: تحقیقات اطلاع رسانی و كتابخانه های عمومی(پیام كتابخانه سابق) » سال 1373 - شماره 12
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات