مقاله نشریه
مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران

نشریه مطالعات بین المللی » شماره2
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه مروري بر جايگاه قرارداد BOT در نظام حقوقي ايران

نشریه مطالعات بين المللي » (پياپي 46)، پاييز 1394 شماره2

مقاله نشریه مروری بر جایگاه قرارداد Bot در نظام حقوقی ایران

نویسندگان: ، ،
نشریه  مطالعات بین المللی » دوره:12 - شماره:2
کلیدواژه: جایگاه قرارداد BOT؛ نظام حقوقی ایران

ماهیت حقوقی، شرایط و آثار قرارداد BOT و تطبیق آن در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: ابراهیم شعاریان ، استاد مشاور: محمدرضا مجتهدی ، دانشجو: محمدرضا صابونیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

جایگاه و وضعیت حقوقی قرارداد حمل ونقل در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: حمل و نقل و توسعه » مهر 1389  شماره38

جایگاه و وضعیت حقوقی قرارداد حمل ونقل در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: حمل و نقل و توسعه » مرداد 1389  شماره36

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم - 1395

درآمدی بر جایگاه بخشنامه در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: اطلاع رسانی حقوقی » سال 1387 - شماره 13

اصول حاکم بر انعقاد قرارداد کار در نظام حقوقی ایران

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - 1380 - [کارشناسی ارشد]

جایگاه معاهدات در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: علیرضا آرش پور ، دانشجو: سید سینا میرسلیمانی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات