مقاله نشریه
زنان در سینمای ایران

نشریه هنرهای زیبا » دوره 18، شماره 18، تابستان 1383
چکیده:
Iranian cinema, has experienced basic and visible changes concerning attitudes toward women In several past decade. These changes are so great that show a developing feminist view is prevailing in the scene. These changes can be observed in situations and roles of women in Iranian cinema before and after Islamic revolution. I try in this research to analysis the quality of representation of women in Iranian films made from 1340 to 1370. My target in the research is evaluation of process of changes concerning attitudes towards women. The theoretical framework of essay is gender oppression theory, the concepts and hypothetical approach of this theory are analyzed in Iranian cinema. The research methods in study are qualitative content analysis as chief method and documentary method as complementary method. For example; some indexical Iranian films are analyzed through content analysis method and documentary method that has been used for general description of gender relationship and situation of women in Iranian cinema for the past four decades. The main finding of the research is that prevailing attitudes toward women discernible in Iranian movies have changed from a patriarchal to a more feminist view.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه زنان در سينماي ايران

نشریه هنرهاي زيبا » , تابستان 1383, دوره -, شماره 18

مقاله نشریه زنان در سینمای ایران

نویسنده: ،
نشریه هنرهای زیبا » 18-(1383)

مقاله نشریه زنان در سینمای ایران

نشریه هنرهای زیبا » 18-18(2004)
کلیدواژه: پدرسالاری ، جنسیت ، سینما ، فمینیسم ، نظریه ستمگری جنسیتی

مقاله نشریه زنان در سینمای ایران

نویسنده: ،
نشریه  هنرهای زیبا » دوره: - شماره:18
کلیدواژه: سینما ، جنسیت ، نظریه ستمگری جنسیتی ، پدرسالاری .

سرگذشت زنان در سينماي ايران

نویسنده: زهره كهندل ،
مقاله نشریه: پیام زن » (پياپي 321)، بهمن و اسفند 1397 شماره10-11

اخبار زنان سینمای ایران

مقاله نشریه: دنیای زنان » شهريور 1389  شماره62

با زنان دست اندكار سینمای ایران؛؛ حضور زن در سینمای امروز ایران

مقاله نشریه: سروش بانوان » ارديبهشت 1381  شماره22

سنتز پژوهي بازنمايي زنان در سينماي ايران

مقاله نشریه: جامعه، فرهنگ، رسانه » بهار 1396 شماره22

سینمای سیاسی ایران و زنان كارگردان

مقاله نشریه: علوم اجتماعی » پاييز 1381  شماره19

داختران دیروز، زنان امروز سینمای ایران

مقاله نشریه: فرهنگ و سینما » فروردين 1393  شماره242

زنان جنجالي و قدرتمند سينماي ايران

مقاله نشریه: دنیای زنان » خرداد و تير 1397 شماره146

بررسی ابعاد اجتماعی جایگاه زنان در سینمای ایران

نویسنده: لیلا شاهرخ ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397

نگاهی به بازنمایی مشاغل زنان در سینمای ایران

نویسنده: هلن همتی ،
مقاله نشریه: هنرنامه » پاييز 1380  شماره12

سینماى ایران و نقش زنان در دفاع مقدس

مقاله نشریه: مطالعات راهبردی زنان » سال 1378 - شماره 5
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات