مقاله نشریه
الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی

نشریه علوم كشاورزی ایران » 2-37، شماره 2 (1)، اردیبهشت 1385
چکیده:
The purpose of this surveying research was to design a model for integrating sustainability into higher agricultural education. The formulated objectives, to accomplish the purpose of the study were to identify components, requirements and barriers of integrating sustainability into higher agricultural education. The study population consist of all the faculty members of the state agricultural colleges and universities (N=1186). A sample of 206 members was selected by using the stratified random sampling method. Based on the results, the main components for integrating sustainability into higher agricultural education were respectively: (1) Teaching-Learning process (Education), (2) Operation, (3) Research, and (4) Outreach. Based on factor analysis and ranking techniques, six most highly ranked items on requirements for integrating sustainability into higher agricultural education were identified as: management-strategic, environmental-communication, participation-dynamic, process and content requirements. By factor analysis, barriers of integrating sustainability into higher agricultural education were reduced to four main factors, named as sustainability misconception, low organizational commitment, lack of promoting mechanisms, and lack of required resources & context.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه الگويي براي تلفيق پايداري در آموزش عالي كشاورزي

نشریه علوم كشاورزي ايران » , 1385, دوره 2-37, شماره 1 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)

مقاله نشریه الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی

نشریه مجله علوم کشاورزی ایران » 2-37-2(2006)
کلیدواژه: آموزش ، آموزش عالی ، پایداری ، پژوهش ، توسعه پایدار ، خدمات اجتماعی

مقاله نشریه الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی

نویسندگان: ، ، ، ، ،
نشریه  مجله علوم کشاورزی ایران » دوره:37-2 - شماره:1

ارائه الگویی مفهومی برای آموزش عالی پایدار

مقاله نشریه: پژوهش در نظام های آموزشی » تابستان 1389  شماره9

عالي نسب، الگويي براي كارآفرينان ايران

مقاله نشریه: كارآفرینان امیركبیر » مرداد 1396 شماره137

در جست و جوی الگویی برای تلفیق روش ها

مقاله نشریه: سما » شهريور و مهر 1392  شماره221

ارائه الگویی برای ارزیابی کارایی آموزش از دور و اعتباریابی آن در آموزش عالی

استاد راهنما: مهران فرج اللهی ، دانشجو: سعید علی اوسطی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم تربیتی - 1391 - [دکترای تخصصی]

راهبردهايي براي آموزش عالي کشاورزي و منابع طبيعي

نویسنده: عادلي افشين ،
مقاله کنفرانس: كنگره ملي آموزش عالي ايران - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات