مقاله نشریه
كاهش ضریب درگ اجرم UUV با استفاده از پوششهای پلیمری

نشریه دانشكده فنی دانشگاه تهران »   (پياپي 94)، اسفند 1384  شماره6
چکیده:
در اين مقاله كارايي روكشهاي پليمري در كاهش ضريب درگ جسم UUV خاصي با هندسه معين با استفاده از روشهاي تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور از پليمر قابل حل در آب پلي اكري لاميد (PAA) و پليمر غير قابل حل در آب پلي دي متيل سيلوگزان (PDS) استفاده شده است. براي اندازه گيري نيروي درگ از دستگاهي به نام برج آب كه مختص اين پروژه طراحي شد و به مرحله ساخت و بهره برداري رسيد استفاده بعمل آمد. در عمل، اندازه گيري نيروي درگ در دستگاه مزبور بر روي مدل كوچكي از UUV مورد نظر اين پروژه با مقياس 10/1 صورت پذيرفت. با توجه به اينكه عدد رينولدز جريان در اطراف مدل (بر اساس قطر مدل) در حدود 20000 بود از اينرو جريان در اطراف مدل از نوع درهم فرض شد. اندازه گيري ضريب درگ مدل در آبتدا بدون استفاده از هر گونه روكش پليمري صورت پذيرفت تا ضريب درگ پايه بدست آيد. در مرحله بعد، سطح مدل با پوششهاي پليمري پوشانده شد و ازمايشات مجددا تكرار گرديد. نتايج بدست آمده حاكي از ان است كه با استفاده از پوششهاي پليمري ميتوان ضريب درگ اجسام UUV را بطور قابل ملاحظه اي (بين 20 تا 30 درصد) كاهش داد.


کليدواژگان: ضريب درگ ، روكش پليمري ، اژدر ، دستگاه برج آب ، اجسام UUV ، عدد دبورا ، عدد رينولدز
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه كاهش ضريب درگ اجرام UUV با استفاده از پوششهاي پليمري

نشریه دانشکده فني دانشگاه تهران » , اسفند 1384, دوره 39, شماره 6 (پیاپی 94)

مقاله نشریه كاهش ضريب درگ اجرم UUV با استفاده از پوششهاي پليمري

نشریه دانشكده فني دانشگاه تهران » (پياپي 94)، اسفند 1384  شماره6
کلیدواژه: عدد رينولدز ، ضريب درگ ، روكش پليمري ، اژدر ، دستگاه برج آب ، اجسام UUV ، عدد دبورا

مقاله نشریه کاهش ضریب درگ اجرام Uuvبا استفاده از پوششهای پلیمری

نویسندگان: ، ،
نشریه  نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران » دوره:39 - شماره:6

كاهش ضریب پسای اجسامUUV درآب با استفاده از روكش های پلیمری

مقاله کنفرانس: نهمين كنفرانس ديناميك شاره ها - 1383

بررسی عددی کاهش ضریب درگ یک وسیله نقلیه زیرآبی با استفاده از سطوح آبگریز

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری - 1395

کاهش درگ اغتشاشی با استفاده از شار سطحی

نویسنده: محسن خلیلی ،
مقاله کنفرانس: همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته - 1394

تحلیل عددی کاهش درگ با استفاده از الکترومغناطیس

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی - 1395

کاهش درگ با استفاده از روش های کنترل جریان

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران - 1396

كاهش درگ اصطكاكی در جریان توربولانس با استفاده از سطوح هیدروفوبیك

مقاله کنفرانس: دوازدهمين همايش ملي صنايع دريايي ايران - 1389

معرفی اجزاء جانبی كاهش دهنده ضریب درگ در خودروهای تجاری

نویسنده: كوروش گودرزی ،
مقاله نشریه: مهندسی مكانیك » شهريور 1391  شماره84

کاربرد مدل توربولانس ‏‎k-‎‏ برای پیش بینی کاهش نیروی درگ در جریان پوآزی با استفاده از مواد افزودنی پلیمری

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1385 - [کارشناسی ارشد]

کاهش تبخیر از استخرهای ذخیره آب با استفاده از پوششهای شناور

استاد راهنما: جهانگیر عابدی کوپایی ، استاد مشاور: منیره بیابانکی ، دانشجو: الهام مظاهری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات