چالش هاي پيش روي آزمايشگاه هاي همكار غذا و دارو

مقاله نشریه: مهندسی پزشكی و تجهیزات آزمایشگاهی » ارديبهشت 1395 شماره181
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

دفتر دارو و درمان و چالش های پیش روی تولیدكنندگان و واردكنندگان

مقاله نشریه: دامپروران » فروردين 1387  شماره75

غذا و دارو

مقاله نشریه: رازینوس » مهر و آبان 1386  شماره17

افتتاح ساختمان جدید مركز آزمایشگاه مرجع كنترل غذا و دارو

مقاله نشریه: مهندسی پزشكی و تجهیزات آزمایشگاهی » خرداد 1391  شماره134

چالش های پیش روی جغرافیدانان

مقاله نشریه: اطلاعات جغرافیایی (سپهر) » بهار 1393  شماره89

چالش های پیش روی مطبوعات

مقاله نشریه: گیلان ما »   (پياپي 50)، پاييز 1392  شماره2

چالش های پیش روی بازار

نویسنده: حسن رحمانی ،
مقاله نشریه: بازار و سرمایه » دي و بهمن 1393  شماره58-59

چالش هاي پيش روي IPC

نویسنده: محمود خاقاني ،
مقاله نشریه: تجهیزات صنعت نفت » نيمه دوم مرداد 1395 شماره182

چالش های پیش روی كارگران

مقاله نشریه: خبرنامه ی صنعت لاستیك » ارديبهشت 1391  شماره129

غم دارو و غذا

مقاله نشریه: اقتصاد ایران » شهريور 1393  شماره187

باشگاه غذا و دارو

مقاله نشریه: رازینوس » ارديبهشت و خرداد 1389  شماره27
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات