چالش هاي پيش روي آزمايشگاه هاي همكار غذا و دارو

مقاله نشریه: مهندسی پزشكی و تجهیزات آزمایشگاهی » ارديبهشت 1395 شماره181
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

دفتر دارو و درمان و چالش های پیش روی تولیدكنندگان و واردكنندگان

مقاله نشریه: دامپروران » فروردين 1387  شماره75

افتتاح ساختمان جدید مركز آزمایشگاه مرجع كنترل غذا و دارو

مقاله نشریه: مهندسی پزشكی و تجهیزات آزمایشگاهی » خرداد 1391  شماره134

غذا و دارو

مقاله نشریه: رازینوس » مهر و آبان 1386  شماره17

سازمان غذا و دارو

مقاله نشریه: بهكام » مهر 1385  شماره94

تداخل دارو و غذا

مقاله نشریه: ندای محیا » خرداد 1391  شماره25

تداخل دارو و غذا

مقاله نشریه: ندای محیا » ارديبهشت 1391  شماره24

غم دارو و غذا

مقاله نشریه: اقتصاد ایران » شهريور 1393  شماره187
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات