یك مورد نادر بیماری Still بزرگسالان با تظاهر اولیه در حاملگی

مقاله نشریه: دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد »  شماره2
چکیده:
بيماري Adult - Onset Stills Disease يك بيماري التهابي مولتي سيستم نسبتا نادر مي باشد كه با تب بالاي طولاني ، آرترالژي وارش هاي تيپيك مشخص مي شود . در حقيقت AOSD را نوعي بيماري آرتريت روماتوئيد RA(Rheumatoid Arthritis ، با علايم سيستميك بارز و شروع در بزرگسالي مي دانند . پس انتظار داريم مانند بسياري از موارد RA ، اين بيماري نيز در حاملگي نادرتر بوده يا علايم آن خفيف تر باشد .

کليدواژگان: بيماري استيل ، حاملگي ، تب ، مايع پريكارد

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

معرفی یك مورد نادر بیماری تاكایاسو با تظاهر تشنج

مقاله نشریه: مجله علمی پزشكی جندی شاپور » شهريور 1383  شماره41

گزارش یک مورد نادر مزوتلیومای بدخیم پلور با تظاهر اولیه هیپوگلیسمی

استاد راهنما: علی احمدی ، دانشجو: امیرحسین یوسفی افشار ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان - 1376 - [پایان نامه دکترا]

گزارش یك مورد تظاهر نادر توده لگنی

مقاله نشریه: زنان مامائی و نازائی ایران »   (پياپي 181)، هفته اول اردیبهشت 1394  شماره143

سیروزصفراوی اولیه (معرفی یک مورد نادر از این بیماری)

استاد راهنما: قباد سلیمی ، دانشجو: سعید عزیزپوردلفانی ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان - 1373 - [پایان نامه دکترا]

گزارش یك مورد نادر «هیدروآدنوما» با تظاهر غیر معمول

مقاله نشریه: پزشكی تامین اجتماعی » بهمن و اسفند 1381  شماره9

یك مورد نادر پارگی كبد در حاملگی

مقاله نشریه: سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران »   (پياپي 87)، پاييز 1383  شماره3
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات